Gå direkt till innehåll
PÅMINNELSE: Uppgradering av tv-kanaler i marknätet för Norrland och Västra Dalarna

Pressmeddelande -

PÅMINNELSE: Uppgradering av tv-kanaler i marknätet för Norrland och Västra Dalarna

Imorgon den 19 oktober genomför Teracom Samhällsnät en uppgradering av tv-kanaler i marknätet till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. 

Under dagen mellan klockan 10.00 och 18.00 kommer det vara avbrott och störningar i tv-sändningarna. Hela Norrland och Västra Dalarna kommer att påverkas av uppgraderingen.

Uppgradering kommer att resultera i en förbättrad bildkvalitet och medge att fler kanaler kan sändas i HD-kvalitet. Vidare kommer fler hushåll kunna se SVT1 och SVT2 i HD-kvalitet.

Så här påverkas tittarna den 19 oktober

Krav på mottagare med stöd för MPEG4

I och med att omläggningen medför att man byter utsändningsteknik kommer hushållen behöva vara utrustade med en digitalbox/tv med stöd för MPEG4 för att kunna fortsätta titta på alla tv-kanaler efter omläggningen. För vissa betal-tv-kanaler kommer det även krävas att mottagaren stöder DVB-T2. För mer information, gå in på www.teracom.se/ommpeg4

Sändningsuppehåll

På omläggningsdagen kommer Teracom Samhällsnät att växla över till en ny teknisk plattform. Det innebär att det kommer att vara kortare sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då omläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför omläggningen.

Behov av kanalsökning/ominstallation

Tittarna kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin tv-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter kl. 18:00 på omläggningsdagen.

Instruktion för hur en kanalsökning/ominstallation genomförs se tv-apparaten/boxens manual

Vid hjälp med kanalsökningen/ominstallationen, kontakta Teracom Samhällsnäts kundservice, support@teracom.se eller 0771-91 00 85.

Boxers kunder kan få hjälp med kanalsökning eller ominstallation via http://www.boxer.se/kanalflytt eller genom att kontakta Boxers kundservice.

Mer information om arbetet och varför det genomförs finns i bilagor till detta pressmeddelande.

Ämnen

Taggar

Regioner


Teracom Samhällsnät levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga. Vi har haft ett beredskapsuppdrag så länge vi varit bolag. Därför har vi under lång tid utvecklat en robust infrastruktur, en egen specialiserad fältorganisation och förmågan att hålla en hög beredskap i hela Sverige. De samhällsviktiga funktioner som ingår i totalförsvaret behöver en sårbarhetsförsäkring i form av ett säkert samhällsnät – det kan vi leverera.

Läs mer på www.teracom.se

Presskontakt

Teracom Pressavdelning

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55

Relaterat material

Vi levererar säkra kommunikationstjänster

Teracom Samhällsnät levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga. Vi har haft ett beredskapsuppdrag så länge vi varit bolag. Därför har vi under lång tid utvecklat en robust infrastruktur, en egen specialiserad fältorganisation och förmågan att hålla en hög beredskap i hela Sverige. De samhällsviktiga funktioner som ingår i totalförsvaret behöver en sårbarhetsförsäkring i form av ett säkert samhällsnät – det kan vi leverera.

Mer information finns www.teracom.se.

Teracom Samhällsnät
Lindhagensgatan 122
104 25 Stockholm