Pressmeddelande -

Ny bok om Naturens Rättigheter förmedlar aktivt hopp om en väg till fred med jorden.

I land efter land lagfästs rättigheter för floder, skogar och berg. Det handlar om ett för västvärlden nytt sätt att se på och vara med naturen, inspirerat av bland annat urfolk. I tider av hotade ekosystem och massutrotning av arter, släpps en visionär och hoppfull bok som svar på klimatkrisen. Den visar hur mänskligheten kan lära sig samverka med naturen istället för att dominera den, med hjälp av naturens rättigheter och ekopedagogik. Budskapet förmedlas i både ord och bild, med både hjärna och hjärta – med bidrag från över 30 fotografer och konstnärer som till exempel; Gerd Göran, Lars Lerin och Sven Åsberg

I boken ”Naturens rättigheter - när lagen ger fred med jorden” beskrivs för första gången på svenska hur idén och den juridiska praxisen växer fram i flera länder, bland annat i Ecuador, Bolivia, Colombia, Nya Zeeland och Indien. I USA har många städer skapat lokala lagar med samma innehåll. Och i Sverige har Sametinget ställt sig bakom deklarationen om ”Moder jords rättigheter”.

Bokens tre författare samlar sina erfarenheter som utbildare inom organisationer, universitet och folkhögskolor. De beskriver hur naturens rättigheter inte bara handlar om lagar utan också om att lära sig nya förhållningssätt till naturen, åtminstone för den industrimoderna världen som har tappat kontakten med den jord vi är beroende av.

Ingrid Berg, ekopedagog och kreatör, berättar:
När vi människor inser att vi är del av naturens kretslopp kan vi inte förstöra på samma sätt som idag. Många urfolk har redan det synsättet och för dem är naturens rättigheter en självklarhet. För att förstå detta behövs mer än fakta. Både känslor, upplevelser och berättelser är viktiga för att vi ska lära oss samarbeta med naturen på ett hållbart sätt. Det handlar om att våga röras och beröras av världen, känna smärtan över skadan vi gjort - men även glädjen över att delta i det vackra mirakel som livet på jorden är.

Dagens miljölagar har inte i första hand tillkommit för att skydda naturen, utan för att reglera förstörelsen av den. Lagen är skapad på människans villkor och reducerar naturen till en förbrukningsvara, en resurs utan egenvärde. Det vill den globala ekorättsrörelsen ändra på.

I grunden förmedlar boken ett aktivt hopp om att förändring är möjlig, i den hastighet som behövs. Ett syfte är att inspirera alla som idag utmanas av klimat- och miljökriser, säger ekopedagogen Nikolas Berg. Många som deltar i klimatprotester vill även kunna medverka till nya lösningar. Boken tar hjälp av ekopedagogiken för att stödja människor i att medskapa en hållbar kultur och bistå med engagemang för sina lokala ekosystem, fortsätter Nikolas.

Den tredje författaren, forskaren Martin Hultman vid Chalmers, lyfter fram engagemangets betydelse: Det största hoppet ligger inte i nya tekniker, utan i människans förmåga att tänka om och lära nytt. Genom historien har vi genom förändring av normer ändrat riktning flera gånger, till exempel när slaveriet avskaffades och människohandel förbjöds i lagstiftning, eller när barnen i Sverige skyddades från aga. Vi har känt till klimatkrisen i över 30 år och verkningsfull lagstiftning har inte testats för att hantera den. Naturens rättigheter är en möjlighet att göra verklighet av alla fina ord och målsättningar. Det är en positiv vision att engagera sig för, som kan göra tydlig skillnad.

Utgivningen av boken uppmärksammas genom boksläpp i Stockholm 7/5 , Göteborg 15/5, Umeå 24/5, Östersund 27/5, Örebro 4/6, Malmö 13/6– och Sångshyttan i Bergslagen 20/6! Gästinspiratörer och gästartister förgyller de olika tillfällena, bland annat förre ärkebiskopen KG Hammar i Malmö, artisten Marie Bergman i Stockholm och Mari Margil i Göteborg - en av världens främsta förkämpar för naturens rättigheter från USA-baserade Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF).

BOKSLÄPPSTURNÉ, mingel och intervjuer – detta händer i de olika städerna.
Tack till sponsorer, mathantverk och ekologiska delikatesser till boksläppen:

Carolas Eko, Huså bröd Oviken ost, Saxhyttegubben, Skärvången, Torfolk

KONTAKT & INTERVJUER
Nikolas och Ingrid Berg, 070-754 48 40, info@medskaparna.se
Medskaparna - lärande för hållbarhet, ekopedagogiskt lärcentrum: www.medskaparna.se

RECENSIONSEXEMPLAR
Malin Tenghamn, Roos & Tegnér förlag, 040-674 75 53, malin@roostegner.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • lagstifta
 • lagstiftning
 • malin tenghamn
 • sverigeturné
 • boksläpp
 • ny bok
 • bok
 • bokrelease
 • roos & tegner
 • torfolk
 • skärvången
 • saxhyttegubben
 • oviken ost
 • huså bröd
 • urfolk
 • sven åsberg
 • gerd göran
 • lars lerin
 • celdf
 • ipbs
 • klimatkrisen
 • medskaparna
 • chalmers
 • carolas eko
 • end ecocide sweden
 • end ecocide
 • pella thiel
 • pella larsdotter thiel
 • kg hammar
 • mari margil
 • marie bergman
 • martin hultman
 • ingrid berg
 • nikolas berg
 • rights of nature
 • naturens rättigheter

Regioner

 • Västra Götaland

TGIM - Thank God It´s Monday
Box 4117
SE-102 62 Stockholm

Office: +46 8 55 11 65 00

Vi brinner för hållbara initiativ!
Marknadsföring med fokus på events, sociala medier, press och strategier - gärna i en kombination.

Kontakter

Annette Ericsdotter

Presskontakt CEO/Founder Storytelling - Marketing +46 70 777 91 00

Relaterat innehåll