Pressmeddelande -

Thalamus Networks dotterbolag Fiberdata levererar stadsnät för Triple play till Kristianstad

Thalamus dotterbolag Fiberdata har tecknat ett ramavtal med energibolaget C4 Energi i Kristianstad om leverans av ett stadsnät för Triple play till Kristianstad. Fiberdata AB har idag tecknat ett ramavtal med C4 Energi att ansvara för installation av produkter, drift och underhåll av Kristianstads nya stadsnät. Installationen kommer att starta vid årsskiftet och Fiberdata kommer att leverera nätet etappvis. –Vi är mycket glada över att C4 Energi har gett oss i uppdrag att leverera hela infrastrukturen till detta operatörsoberoende stadsnät. Att leverera totallösningar för Triple play är ett av de områden vi fokuserar på och där vi ligger långt framme, säger Peter Kullring, VD Fiberdata AB. –Vi vill kunna erbjuda alla invånare i Kristianstad ett stadsnät i världsklass. Det får vi med hjälp av Fiberdatas totallösning, säger Göran Thessén, VD för C4 Energikoncernen. Med hjälp av stadsnätet kommer invånarna att kunna välja tjänster som Internet, ip-telefoni och bredbands-tv från flera, konkurrerande tjänsteleverantörer och operatörer. –Operatörsneutrala stadsnät har många fördelar. Genom att infrastrukturen ägs av en fristående, lokal aktör, i det här fallet C4 Energi, kan flera tjänsteleverantörer få tillgång till stadsnätet och konkurrera om kunderna med både tjänster och pris. Tjänsteutbudet blir större, priserna lägre och det skapas en lokal marknadsplats för olika kommunikationstjänster, säger Johan Bergman, VD Thalamus Networks AB. För mer information kontakta Johan Bergman, VD Thalamus Networks AB. Telefon 08- 635 95 93 Mobil: 0708-35 30 21 E-post: johan.bergman@thalamus.se Peter Kullring, VD Fiberdata. Telefon: 08-635 95 35 Mobil: 0703-24 95 35 E-post: peter.kullring@fiberdata.se Göran Thessén, VD för C4 Energi och C4 Elnät. Telefon: 044-780 75 01 Mobil: 0733-73 75 01 Om Thalamus Networks AB Thalamuskoncernen erbjuder kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 150 anställda. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Broadway Sweden AB. Om C4 Energi C4 Energikoncernen erbjuder trygga, konkurrenskraftiga och miljöanpassade energileveranser samt infrastruktur för optisk bredbandskapacitet i Kristianstad kommun, eldistribution i tätorterna Kristianstad och Åhus, fjärrvärme-produktion, distribution och försäljning i tätorter i Kristianstad kommun samt entreprenad- och servicetjänster. C4 Energi har 85 anställda och ägs av Kristianstad kommun. Mer information om C4 finns på www.c4energi.se.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag