Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Debatt: Vår medmänsklighet prövas av corona

Vi befinner oss mitt i en enorm global utmaning. Världen är drabbad av ett virus som inte känner några gränser. Många politiska ledare pratar om ”kriget” mot viruset. Men det är inte vapen som kommer att hjälpa oss genom krisen. Det är vår förmåga att bry oss om varandra – på lagom avstånd, skriver representanter för 38 biståndsorganisationer i plattformen Concord Sverige, bland andra The hunger Project Sverige, Forum Syd, We Effect, Kvinna till kvinna med flera.


Vi har redan sett tusentals bevis på människors förmåga till solidaritet i svåra tider. Nu drar vi alla vårt strå till stacken för att skydda de mest utsatta i samhället.

Samtidigt kan vi i Sverige också förlita oss på en välfärd som trots allt står stadigt; akutsjukvård, sjukförsäkringssystem för anställda, stöd till företag, myndigheter som håller oss informerade. Dessa resurser är inte alla förunnade. Vi vet av erfarenhet att de redan utsatta drabbas värst av katastrofer och kriser, i alla samhällen världen över.

Människor i flyktingläger kan inte isolera sig. För fattiga i tättbefolkade kåkstäder med begränsad tillgång till vatten är social distansering och att tvätta händerna en omöjlighet. I redan auktoritära länder koncentreras makten än mer när begränsningar av sammankomster används för att ytterligare minska grundläggande friheter. Miljontals människor världen över riskerar att förlora sin försörjning.

Det arbete som vi svenska organisationer gör riktar sig till just dessa människor. Och precis som lokala krafter i kommuner, föreningar, församlingar, fackförbund och företag i Sverige spelar en stor roll för utsatta grupper, så är det samma typer av lokala aktörer i fattigare länder som tar stort samhällsansvar. Internationellt bistånd handlar alltid om hjälp till självhjälp.

Tillsammans stödjer vi, 38 svenska organisationer, arbete som tusentals organisationer gör i länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och östra Europa. Det är de som kommer att vara med och stoppa coronaviruset från att rasera tidigare framsteg med att bekämpa fattigdom.

Det är de som kommer att arbeta för demokrati och jämställdhet som begränsas ytterligare i coronakrisen. Det är de som kommer att bidra till lösningar, även i den ytterst allvarliga situation som hotar om coronaviruset sprids okontrollerat i regioner med extrem fattigdom.

Det finns mycket att lära av tidigare arbete med att förebygga kriser och skydda från smitta. Under de massiva insatser som gjordes för att hantera Ebolaepidemin i Västafrika såg man att flickor som tas ur skolan löper större risk att utsättas för sexuellt våld och att bli gravida.

Mödrahälsovård riskerar att nedprioriteras när krisen kräver de knappa sjukvårdsresurser som finns. Isolering sätter barn som lever i svåra sociala miljöer i en än mer utsatt situation. Kvinnor som lever med våldsamma män får inte längre något andrum. Ebolakrisen lärde oss hur viktigt arbete för kvinnors och flickors rättigheter är under en epidemi.

Hur vi tar oss igenom krisen är beroende av hur mycket medmänsklighet vi förmår visa varandra i en svår tid – också på global nivå. Och på vår förmåga att ha ett långsiktigt perspektiv samtidigt som vi hanterar en akut kris.

De inskränkningar av mötesfrihet och rörlighet som nu införs måste vara tillfälliga, och de försök till mer maktkoncentration som vi ser i auktoritära länder måste utmanas. Världen efter coronapandemin kommer till stor del att definieras av hur väl de mänskliga rättigheterna skyddas nu.

Vi tror på Sveriges förmåga att möta krisen här och samtidigt inte glömma bort människor med sämre förutsättningar – i och utanför Sverige. Internationellt samarbete är vägen till en värld post corona där vi kan vara stolta över hur vi tillsammans mötte krisen utan att låta de mest utsatta ta den värsta smällen.

Artikeln är samordnad av plattformen Concord Sverige:

 • Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
 • Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen
 • Hanna Dahlström, kanslichef FIAN Sverige
 • Anna Stenvinkel, generalsekreterare Forum Syd
 • Khalil Zeidan, ordföranden Nordisk Hjälp
 • Erik Lysén, chef, Act Svenska kyrkan
 • Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
 • Elin Liss, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
 • Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare Emmaus Stockholm
 • Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
 • Malin Flemström, tf vd The Hunger Project Sverige
 • Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Vi-skogen
 • Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige
 • Stina Götbrink, generalsekreterare Hand in Hand
 • Martin Uggla, ordförande Östgruppen
 • Gerardo Lizano, kansliansvarig Praktisk Solidaritet
 • Niclas Lindgren, direktor PMU
 • Alexander Clemenson, generalsekreterare KFUM Sverige
 • Peter Brune, generalsekreterare War Child Sweden
 • Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
 • Klas Sellström, verksamhetsledare Svalorna Latinamerika
 • Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet
 • Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar
 • Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL
 • Johan Romare, tf generalsekreterare Diakonia
 • Mohamed Ibrahim, generalsekreterare Islamic Relief Sverige
 • Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
 • Annika Schabbauer, kanslichef Operation 1325
 • Judy McCallum, Executive Director Life & Peace Institute
 • Sofia Östmark, kanslichef Union to Union
 • Alice Blondel, kanslichef Swedwatch
 • Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
 • Lars Arrhenius generalsekreterare Läkarmissionen
 • Ole von Uexkull, Executive Director, Right Livelihood-stiftelsen
 • Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter
 • Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
 • Carolina Ehrnrooth, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh
 • Anna Widoff, vice ordförande Svenska Västsaharakommittén

Relaterade länkar

Ämnen


The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Hungerprojektet följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om Hungerprojektet: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Relaterat innehåll

Vi arbetar för en värld utan hunger.

Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

The Hunger Project Sverige
Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige