Gå direkt till innehåll
Fr v: Mina från Abisko och Emiline från Lund är två av de tusentals som engagerat sig i The Hunger Projects kampanj mot barnäktenskap.
Fr v: Mina från Abisko och Emiline från Lund är två av de tusentals som engagerat sig i The Hunger Projects kampanj mot barnäktenskap.

Pressmeddelande -

Individer över hela Sverige står upp mot barnäktenskap

Varannan sekund gifts en flicka bort någonstans i världen. Det är 33 000 barnäktenskap varje dag. Idag, den 11 oktober, är det Internationella flickadagen, en FN-dag för att uppmärksamma allmänheten om flickors rättigheter. En som engagerar sig i frågan är Mina från Abisko, som genom The Hunger Projects kampanj #ingaflerbarnbrudar sprider budskapet om flickors rättigheter genom att bära en svart ring mot barnäktenskap.

– Jag tyckte ringen mot barnäktenskap var ett tydligt statement och köpte 15 ringar, en till var och en på mitt jobb. Alla verkade bli uppriktigt glada, säger Mina.

En annan som hakat på kampanjen är Emiline från Lund.

Varför engagerar du dig just i den här frågan?

- Av den självklara anledning att det är fruktansvärt och inget som någon borde behöva utsättas för. Men arbetet mot barnäktenskap känns också som en nödvändig start för att öka jämställdheten i samhället och framför allt för kvinnor. Den kampen börjar ju självklart med att de från första början själva får välja vem de vill gifta sig med, om de nu överhuvudtaget vill gifta sig, säger Emiline.

The Hunger Project arbetar för flickors rättigheter i 13 länder. Sedan 2019 driver de en kampanj i sociala medier för att uppmärksamma om barnäktenskap genom en svart ring som symbol. Sedan kampanjens start har över 11.000 individer varit med och engagerat sig genom att gå med i kampanjen och visa sitt ställningstagande under hashtaggen #ingaflerbarnbrudar. Inte mindre än 2,3 miljoner kronor har samlats in – pengar som möjliggjort att ytterligare ett program i Ghana initierats. I programmet genomförs olika utbildningsinsatser för att främja flickors rättigheter och informera om varför det är varje flickas rätt att bestämma om, när och med vem hon vill gifta sig med. Programmet når inte bara flickor utan även andra personer i flickors närhet som påverkar deras möjligheter till ett liv där hon får bestämma själv, såsom föräldrar och lärare.

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor, och flickor, diskrimineras och fråntas sina rättigheter. Flickor som växer upp i fattigdom ammas kortare tid än pojkar, de får äta sist i famlijen, undanhålls möjligheter till utbildning och gifts bort för att ofta bli gravida innan de vuxit färdigt. The Hunger Project arbetar för bryta dessa ofta generationslånga cykler av hunger och fattigdom som hindrar flickor från att utvecklas och ta makten över sina liv.

– När hungern ökar, ökar också andelen flickor som riskerar att giftas bort. Vi ser ett stort engagemang för frågan här i Sverige och för oss har det möjliggjort att vi kunnat nå fler unga flickor som riskeras att giftas bort i våra programländer, säger Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige.

Fakta: Barnäktenskap

Hunger och fattigdom hänger tätt ihop med barnäktenskap. Fattigdom är den främsta orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina döttrar och många familjer har inte råd att låta döttrarna gå kvar i skolan. Många ser också ett tidigt giftermål som ett sätt att skydda sina barn mot våld och sexuella övergrepp.

Vad gör The Hunger Project?

The Hunger Project utbildar individer och hela lokalsamhällen om flickors grundläggande rättigheter och om farorna med barnäktenskap. Lokala volontärer i 13 programländer driver informationskampanjer för att få ett slut på våldet mot flickor och på skadliga traditioner som barnäktenskap och hemgift. Effekterna blir att individer vågar säga ifrån när de ser att flickor är på väg att giftas bort, och att samhällen stärks så att flickor inte behöver giftas bort. The Hunger Project arbetar också med påverkansarbete gentemot beslutsfattare för att se till att lagar som främjar flickors rättigheter stiftas, och att de lagar som finns på plats efterlevs.Ämnen


The Hunger Project är en global organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Vi arbetar för en värld utan hunger.

Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

The Hunger Project Sverige
Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige