Gå direkt till innehåll
By Motatos är Matsmarts egna varumärke där en procent av vinsten från försäljningen ska gå till The Hunger Project.
By Motatos är Matsmarts egna varumärke där en procent av vinsten från försäljningen ska gå till The Hunger Project.

Pressmeddelande -

Nytt samarbete med Matsmart ska stärka arbetet mot hunger

I dag lanseras ett nytt strategiskt samarbete mellan The Hunger Project och Matsmart. Tillsammans ska vi lyfta lösningar för att minska hunger och skapa ett mer hållbart matsystem. Insatserna samlas runt Matsmarts nya egna varumärke: By Motatos.

Under våren lanserar Matsmart ett nytt varumärke, By Motatos – basvaror med noll svinn som vision. En procent av vinsten från försäljningen går till The Hunger Project. Lanseringen är en del av ett större partnerskap där den gemensamma visionen är att minska hunger och skapa ett mer hållbart matsystem.

– Stora insatser behövs för att vända utvecklingen av hungersituationen i världen och vi tror på samarbeten för att nå resultat. Matsmart är ett företag som tar ansvar och vill förändra ett ohållbart matsystem, vilket är en viktig del av hungerfrågan. De har dessutom en stark plattform där de når konsumenter på flera marknader. Vårt samarbete med Matsmart innebär att vi kan göra ännu mer för att minska hungern internationellt, och dessutom skapa medvetenhet kring hungerfrågan här hemma, säger Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige.

Akut läge i hungerfrågan
Hungerfrågan står högt på agendan i spåren av pågående pandemi, som satt enorm press på världens matsystem och blottlagt allvarliga problem kopplade till matförsörjning, klimat och hälsa. FN befarar att 220 miljoner människor kommer att hamna i akut hunger som ett resultat av Coronapandemin, vilket är en ökning på 82 procent sedan innan pandemin bröt ut.

– Vi är duktiga på att jobba med livsmedelsbolagen för att minska matsvinnet. Men vi ser att vi med vår storlek kan göra ännu mer för en snabbare positiv utveckling i hungerfrågan. För att komma tillrätta med de enorma problemen med hunger måste man titta på många delar samtidigt, att inleda ett samarbete med The Hunger Project känns självklart i det perspektivet. Partnerskap som detta är avgörande för att kunna ha ett brett angreppssätt, säger Sofia Syrén, marknadsdirektör för Matsmart.

För att vända utvecklingen talas det ofta om att det behövs samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Frågar man den yngre generationen betonar de särskilt företagens möjligheter och ansvar för att lösa utvecklingsfrågor*.

– Synen på varumärken och företag är helt klart en annan idag än vad den var för några decennier sen. Och vi är ju ett perfekt exempel på att folk har rätt. Ett bolag startat för att lösa ett hållbarhetsproblem. Nu ska vi skapa ännu mer impact ihop med The Hunger Project
, säger Sofia Syrén. 

*Unga om hunger. En marknadsundersökning med 1 000 ungdomar i åldrarna 16–25 för att ta reda på vilka kunskaper och attityder de har kopplat till hungerfrågan.

För mer information, kontakta:

Tina Forslund, pressekreterare The Hunger Project Sverige
Mejl: tina.forslund@thehungerproject.se Tel: 0704-62 70 10

Hanna Thofelt Lindström, kommunikationschef Matsmart
Mejl: hanna.thofelt.lindstrom@matsmart.se Tel: 0708-490749

Se de nya produkterna och läs mer om samarbetet på https://www.bymotatos.com/

Ämnen

Kategorier


The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Hungerprojektet följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om Hungerprojektet: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Relaterat innehåll

Vi arbetar för en värld utan hunger.

Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

The Hunger Project Sverige
Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige