Gå direkt till innehåll
Projektet Frizon flicka är ett av sju projekt i en temasatsning av Postkodlotteriet som samtliga fokuserar på flickors utbildning runt om i världen. På bild Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige
Projektet Frizon flicka är ett av sju projekt i en temasatsning av Postkodlotteriet som samtliga fokuserar på flickors utbildning runt om i världen. På bild Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige

Pressmeddelande -

Postkodlotteriet finansierar The Hunger Projects satsning på urfolkens flickor i Mexiko

Varje flicka har rätt att utbilda sig och själv bestämma om, när och med vem hon ska gifta sig. I Mexiko är barnäktenskap och tonårsgraviditeter ett stort problem, särskilt på landsbygden. The Hunger Project har fått 7 miljoner kronor av Postkodlotteriet för att under tre år arbeta med flickor från urfolken i delstaterna Chiapas och Oaxaca, och tillsammans se till att deras rättigheter tillgodoses.


På den mexikanska landsbygden är barnäktenskap högre förekommande än i städerna. Barnäktenskap är särskilt utbrett bland urfolken i delstaterna Chiapas och Oaxaca, och kunskapen om det exakta antalet informella barnäktenskap är begränsad. Vad vi däremot vet är att barnäktenskap leder till långvariga konsekvenser för unga flickor. Flickor som gifts bort riskerar att bli gravida, vilket är en ledande dödsorsak bland flickor mellan 15 och 19 år.

Det faktum att barnäktenskap är så utbrett tyder på att lagstiftning inte är tillräckligt. Förändringen måste ske på alla nivåer, och börja på gräsrotsnivå genom att stärka flickors kunskap om sina rättigheter, höja deras sociala ställning och se till att lokala beslutsfattare förstår konsekvenserna av barnäktenskap.

– Unga flickor ska ses som experter i frågor som rör unga flickor. Med den här satsningen från Postkodlotteriet, som skapar samverkan och partnerskap, kommer vi tillsammans kunna uppnå att fler flickor får tillgång till utbildning, säger Malin Flemström, vd för The Hunger Project.

  Det långsiktiga målet är att fler flickor fullföljer sin utbildning och att antalet barnäktenskap minskar. När flickors ställning stärks kommer fler flickor att utkräva sina rättigheter och jämställdheten i samhället öka.

  – Flickors rätt att gå i skola och inte tvingas till äktenskap som barn är viktig, säger Postkodlotteriets Managing Director Eva Struving.

  The Hunger Project Sveriges projekt Frizon flicka är ett av sju projekt i en temasatsning av Postkodlotteriet som samtliga fokuserar på flickors utbildning runt om i världen. Temasatsningen koordineras av Svenska Postkodstiftelsen vars roll är att möjliggöra samverkan, gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande mellan projekten. Sammanlagt delas 50 miljoner kronor ut.

  Ämnen

  Kategorier


  The Hunger Project är en internationell organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

  Kontakter

  Tina Forslund

  Tina Forslund

  Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
  Malin Flemström

  Malin Flemström

  Presskontakt Vd 0703 57 68 24

  Relaterat innehåll

  Vi arbetar för en värld utan hunger.

  Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

  The Hunger Project Sverige
  Lugnets Allé 1
  120 65 Stockholm
  Sverige