Gå direkt till innehåll
Foto Martin Kharumwa
Foto Martin Kharumwa

Pressmeddelande -

Svenska Institutet stöttar The Hunger Projects arbete för kvinnors markrättigheter i Nwoya, Uganda

The Hunger Project Sverige har beviljats ett bidrag på 200 000 SEK från Svenska Institutet för att genomföra en studie som ska besvara den övergripande frågeställningen; Vad står i vägen för att kvinnor ska få äga mark i Nwoya, Uganda?


I Uganda utgör kvinnor nästan 80 procent av arbetskraften inom jordbruket, men äger sällan marken de arbetar på. Det begränsar deras möjligheter att fatta beslut om hur marken ska användas och hur dess avkastning ska fördelas. Trots lagar som ska främja jämställdhet, står kvinnor fortfarande inför stora hinder när det gäller att äga och använda mark.

– Det händer något i Uganda just nu, som sätter kvinnor allt mer i centrum för förändring. Vi vill påskynda den förändringen och på djupet undersöka vad som hindrar kvinnors möjligheter att äga mark. Vi vill vara en del av att möjliggöra för nästa generation att leda utvecklingen med medvetenhet, mod och empati, säger Irene Naikaali, landschef The Hunger Project Uganda.

Syftet är att identifiera nuvarande brister i lagar och policyer som hindrar kvinnor från att äga mark. Studien genomförs genom:

  • Djupintervjuer med kvinnliga småbrukare.
  • Fokusgruppsdiskussioner med representanter från kvinnogrupper på gräsrotsnivå.
  • Konsultativa möten med distriktsmyndigheter och representanter från civilsamhällesorganisationer.
  • Intervjuer med övriga nyckelpersoner på samhälls-, distrikts- och nationell nivå.

– Stärkta markrättigheter för kvinnor är avgörande för att förbättra levnadsförhållanden, näring, hälsa och ekonomisk självständighet. Detta projekt kommer även stärka lokaldemokratin och i förlängningen fred, hållbar utveckling och säkerhet för alla, säger Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige.

Ämnen

Kategorier


The Hunger Project arbetar för att möjliggöra för människor att tillsammans förändra de orättvisa system som orsakar och upprätthåller hunger. Läs mer på https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Relaterat innehåll

Vi arbetar för en värld utan hunger.

The Hunger Project är en politiskt och religiöst obunden organisation med verksamhet i 22 länder. The Hunger Project främjar hållbar förändring genom att möjliggöra för samhällen och individer att bli självförsörjande. Tillsammans skapar vi en värld utan hunger. Läs mer på https://thehungerproject.se/

The Hunger Project Sverige

Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige