Gå direkt till innehåll
Foto Jacques Nkinzingabo, WaterAid
Foto Jacques Nkinzingabo, WaterAid

Pressmeddelande -

Världshälsodagen: Alla barn ska få uppleva sin femårsdag

Varje dag dör fler barn av diarré än av krig och våld. Och precis som i krig dör dessa barn helt i onödan. Idag på Världshälsodagen vill The Hunger Project och WaterAid påminna om att världen har kunskap, resurser, tekniska och medicinska lösningar för att så gott som alla barn som föds ska få uppleva sin femårsdag.


Alla föräldrar
vill ge sina barn bästa möjliga start i livet, men långt ifrån alla har den möjligheten. Varje dag dör mer än 14 000 barn under fem års ålder, och undernäring och smutsigt vatten ligger bakom mer än hälften av dödsfallen. Vi vet att det skulle gå att rädda nästan alla dessa barn. Hur kan vi veta det? Jo, därför att de flesta länder redan har gjort det. Världen har gjort stora framsteg, särskilt de senaste 20 åren. Sedan år 2000 har barnadödligheten i världen halverats. I två av tre länder får mer än 98 procent av alla barn uppleva sin femårsdag, faktiskt mer än 99 procent i de flesta av dem.

Framstegen är naturligtvis otroligt glädjande. Satsningar på utbildning, hälsovård, särskilt sexuell och reproduktiv hälsa, vaccineringar, tillgång till rent vatten, sanitet och hygien har räddat miljoner barns liv. Rätt näring för gravida kvinnor och små barn, tillgång till vård, kunskaper om amning och kost under den första tiden av ett barns liv har visat sig ha en enorm effekt på barns möjligheter att växa, utvecklas och kunna lämna fattigdom bakom sig. Samtidigt gör de globala framstegen att den kvarvarande barnadödligheten blir ännu mer absurd. Varför ska något barn dö av näringsbrist, mässling eller diarré år 2022, när det tillhör det förflutna i de flesta länder?

Vi ser hur klimatförändringar och konflikter fortsätter att göra framtiden oviss. Idag lever hela 771 miljoner människor utan rent vatten, och 2050 beräknas fem miljarder människor bo i områden med vattenbrist. Pandemin har ökat ojämlikheten i världen och också inneburit ett stort bakslag för den globala fattigdomsbekämpningen. Och nu riskerar hunger och svält att öka ytterligare på grund av att kriget i Ukraina pressar upp matpriserna.

Vi är oroliga över utvecklingen men också övertygade om att nästan alla barn som inte får uppleva sin femårsdag skulle överleva om barnadödlighet behandlades som den katastrof det är. Lösningarna finns, och de är varken särskilt svåra eller dyra. Men för att kunna genomföra dem behöver länder och regeringar prioritera och investera i den mänskliga rättigheten till rent vatten och näringsrik mat. Därför är det mycket bekymmersamt att regeringen nu planerar att finansiera flyktingmottagandet med biståndsbudgeten. Biståndet behövs fortfarande. Att två av tre länder utrotat barnadödligheten räcker inte. Låt bistånd vara bistånd – allt annat är ett svek mot de barn som inte får överleva sin femårsdag.


Malin Flemström, vd The Hunger Project
Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid

Ämnen


The Hunger Project är en internationell organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Vi arbetar för en värld utan hunger.

Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

The Hunger Project Sverige
Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige