Gå direkt till innehåll
Yrkesgymnasiet Göteborg nästa skola att uppvisa högsta kvalitet

Nyhet -

Yrkesgymnasiet Göteborg nästa skola att uppvisa högsta kvalitet

Yrkesgymnasiet Göteborg levererade högt i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning.

Skolan uppfyller med råge de kriterier och krav som ställs i SI:s bedömning.
- Jag är enormt stolt över min personal och min arbetsgivare ThorenGruppen för deras stöd, säger Janna Krstic efter SI-beskedet.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Yrkesgymnasiet Göteborg är den sjätte i den övergripande tillsynen av ThorenGruppens skolverksamheter och sedan tidigare har såväl Thoren Innovation School Lund, Yrkesgymnasiet Malmö, Thoren Business School Umeå, Yrkesgymnasiet Skellefteå och Thoren Framtid Karlstad levererat de resultat myndigheten ställer.

En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. SI:s regelbundna kvalitetskontroll inom de fyra bedömda områdena; rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning visar att Yrkesgymnasiet uppfyller dessa i hög utsträckning i tre av fyra områden.

Inom trygghet och studiero anser inspektörerna att skolan i flera delar uppfyller kraven, men vill att skolan tillsammans stärker sin samsyn i arbetet kring den frågan.

Men totalt sätt är tillsynen ett tydligt verifikat på verksamhetens kvalitet. Utvecklingen på Yrkesgymnasiet Göteborg har varit enastående under rektorerna Janna Krstic och Pauline Wallgrens ledning har med eftertryck levt upp till de högt ställda kvalitetskrav som eleverna utan undantag har rätt till.

Yrkesgymnasiet Göteborg har växt rejält sedan starten. De 90 elever som började höstterminen 2016 har nu ökat till 320 och åtta lärare har blivit 28. I fjol kunde YG inte ta emot alla sökande utan hade cirka 100 reserver till utbildningarna – det om något är ju ett kvitto på en utbildning som är attraktiv.
- Beskedet från Skolinspektionen är ett viktigt kvitto på att vi jobbar rätt och beslutet är också en fin present till hela skolan, säger Janna Krstic.

Ämnen

Taggar

Regioner


ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 2 000 medarbetare och 16 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter. 

Presskontakt

Niklas Westman

Niklas Westman

Presskontakt Informationschef 010-331 08 36

Relaterade nyheter