Skip to main content

Per Hallén blir barn- och utbildningschef i Tibro

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2019 11:31 CET

Per Hallén från Gullspång blir Tibro kommuns näste barn- och utbildningschef. Han tjänstgör för närvarande som områdeschef för Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasier och tillträder sin tjänst den 1 april.
Tibro är en spännande kommun som vågar vara lite annorlunda, så jag ser fram emot mitt nya uppdrag med glädje och nyfikenhet, säger han.

Per Hallén är 50 år och bor tillsammans med sin fru Annsofie och tre barn i Gullspång. Han inledde sin yrkeskarriär som yrkesofficer på K3 1994 men valde 1998 att sadla om till rektor. Han har arbetat som rektor i Gullspång och Karlstad i 15 år och är sedan 2013 områdeschef för utbildning och stöd inom Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning. Inom ramen för det uppdraget är han chef över naturbruksgymnasiernas rektorer och ansvarig för elevhälsa, pedagogisk utveckling och ledarskapsutbildning. En av de bärande anledningarna till att han nu väljer att bli barn- och utbildningschef i Tibro är möjligheten att leda en förvaltning med förskole- och grundskoleverksamhet och Tibro kommuns målmedvetna fokus på att förbättra skolresultaten.
– För mig är mötet mellan elever och pedagoger i klassrummet det centrala.Det är i klassrummet som all utveckling måste ta sin början för att vi ska kunna höja resultaten. Det är hur vi gör det, som ska vara ett ständigt föremål för våra pedagogiska diskussioner, fastslår han.

Fokus på det som fungerar

Det första Per Hallén ska göra när han träder in i rollen som barn- och utbildningschef den 1 april är att bilda sig en uppfattning om hur man arbetar med olika processer i barn- och utbildningsförvaltningen och vad som är de olika verksamheternas starka sidor.

– En av de viktigaste pedagogiska faktorerna i en skolorganisation är att fokusera på det som fungerar. När man gör det, vågar man ta tag även i de svåra utmaningarna, menar han.

Genuint skolkunnande

Per Hallén känner sig trygg i rollen som skolchef och har en tydlig idé om hur han vill arbeta i Tibro. Han beskriver sig som en nyfiken, engagerad och prestigelös person med ett genuint skolkunnande. Han är inte rädd för att fatta beslut, men heller inte rädd för ändra beslut vid behov. Han anser det är viktigt att vara väl förtrogen med vad som sker i verksamheterna för att kunna leda förvaltningen framåt på ett konstruktivt sätt.

– Jag är en chef som har behov av att vara ute i verksamheterna. Jag tror mycket på kraften i att ha en levande pedagogisk dialog i vardagen och hoppas kunna vara ett pedagogiskt bollplank för rektorerna, betonar han.

Är det något mer som du, med din bakgrund och dina egenskaper, kan tillföra i din nya roll?

– Jag tror att jag har mycket att tillföra i elevprocesser och kan bidra med tankar och idéer om hur vi kan hantera även svåra elevärenden, säger han.

Brinner för att få elever att lyckas

Per Hallén drivs av en uppriktig vilja att kvalitetssäkra, förbättra och utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med rektorer och övrig personal. Framförallt när det gäller att hitta lösningar som får elever att lyckas.
– Att få elever att lyckas utifrån sina förutsättningar är skolans viktigaste uppdrag och för att klara det måste vi våga prova olika strategier och metoder. Det är nog mitt starkaste incitament för att vara ledare i skolan, fastslår Per.

Per Hallén ersätter nuvarande barn- och utbildningschefen Pähr Nyström, som går i pension till sommaren.

Kontaktpersoner:

Blivande barn- och utbildningschef Per Hallén
tel: 072-240 22 06
e-post: pihal@telia.com

Kommunchef Kristina Lundgren
tel: 0504-181 35
e-post: kristina.lundgren@tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument