Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tibro kommun anpassar Fågelviks utbud av gymnasieprogram till minskat elevunderlag

I dag fattade Tibro kommuns barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott beslut om att stoppa antagningen till fem av Fågelviksgymnasiets utbildningar inför hösten 2013. Beslutet fattas för att komma till rätta med de senaste årens underskott i gymnasieverksamheten och för att anpassa skolans programutbud till det minskade elevunderlaget.

– Vi förändrar vårt programutbud för att kunna bibehålla en hög kvalitet på våra övriga gymnasieutbildningar, klarlägger rektorerna Thomas Blomgren och Ann-Helen Alexandersson.

Under den senaste femårsperioden har antalet elever i gymnasieåldern minskat med 30 procent i hela Sverige och som en direkt följd av detta har även antalet sökande till Fågelviksgymnasiet minskat med cirka 25 procent. Några utbildningar har haft mycket få sökande och gymnasieverksamheten har gått med underskott både 2011 och 2012.

Tibro kommun har under de senaste åren gjort flera utredningar om gymnasieskolans framtida organisation för att komma till rätta med de ekonomiska underskotten och för att säkra kvaliteten på Fågelviksgymnasiets gymnasieprogram på lång sikt.

Resultatet av den senaste utredningen, som genomförts av konsultföretaget PwC på uppdrag av kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i Tibro, presenterades för Fågelviksgymnasiets skolledning och berörda politiker och tjänstemän den 21 mars.

I dag har utredningsrapporten presenterats för Fågelviksgymnasiets personal och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, med rapporten som grund, fattat beslut om att stoppa antagningen till följande utbildningar inför hösten 2013:

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet
Hantverksprogrammet

Antagningsstoppet innebär att alla elever som sökt de aktuella utbildningarna kommer att behöva göra om sitt val till gymnasiet under omvalsperioden, som pågår från den 15 april till den 15 maj. De elever som redan studerar på de berörda utbildningarna påverkas inte av det fattade beslutet.

– Eleverna som valt något av gymnasieprogrammen som vi stoppar antagningen till är välkomna att höra av sig till oss på Fågelvik om de vill ha råd inför omvalet, framhåller rektorerna.

Flera gymnasieskolor i Skaraborg
minskar sitt programutbud

Det är inte bara Fågelviksgymnasiet som minskar sitt programutbud inför nästa läsår. Det är en del av en trend som sker både i Skaraborg och i landet som helhet. I samverkansområdet Gymnasium Skaraborg stoppas antagningen till 27 gymnasieprogram på sju olika skolor inför hösten. Hantverksprogrammet, Humanistiska programmet och Industriteknis-ka programmet är program som försvinner ur utbudet på flera av dessa skolor.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Tibro är en kommun med 10 600 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Presskontakt

Peter Legendi

Peter Legendi

Presskontakt IT- och kommunikationschef 0504-181 17
Christina Froh

Christina Froh

Presskontakt Kommunikatör 0504-181 13

Relaterat material