Pressmeddelande -

Ilkka Korkiakoski utsedd till chef för TietoEnators enhet Strategic Offering

TietoEnator Abp Meddelande 3.5.2006 kl 9.00 Ilkka Korkiakoski har utsetts till chef för TietoEnators enhet Strategic Offering och till medlem i koncernens Development Management Team från och med den 1 juni 2006. Han kommer att rapportera till Pekka Viljakainen, Senior Vice President, Strategic Customer Operations. Ilkka Korkiakoski övergår till den nya befattningen efter att de senaste fem åren ha varit chef för utvecklingen av nätbankstjänster inom bankkoncernen OKO. TietoEnators verksamhet Strategic Customer Operations samordnar och stödjer kundrelationerna och försäljningsarbetet i nära samarbete med företagets kundspecifika affärsområden. Enheten Strategic Offering har till uppgift att utveckla TietoEnators tjänsteportfölj för att stärka koncernens förutsättningar att teckna stora avtal och skapa nya kundrelationer både inom och utanför Norden. - De snabba förändringarna i konsumenternas beteende påskyndar tillämpningen av IT inom samtliga TietoEnators affärsområden. Ilkka Korkiakoskis erfarenhet inom manegementkonsulttjänster i kombination med TietoEnators stora kompetens inom digitala självbetjäningslösningar är precis vad vi behöver för att ytterligare förstärka TietoEnators tjänsteportfölj. Vi är mycket glada över att han blir en del av vårt team, säger Pentti Heikkinen, koncernchef på TietoEnator. - TietoEnator fokuserar på att utveckla sitt utbud av tjänster och lösningar inom strategiska affärsområden. Den nya befattningen innebär en rad intressanta utmaningar för mig och ger mig också möjligheten att arbeta inom en stor och internationell enhet. Jag är fast övertygad om att jag kommer att kunna använda mig av TietoEnators erfarenheter av hur IT kan utnyttjas för att stärka konkurrenskraften, förbättra processerna och minska kostnaderna, och överföra detta till kunderna, i synnerhet inom starkt konkurrensutsatta sektorer, säger Ilkka Korkiakoski. För ytterligare information, kontakta: Pekka Viljakainen, Senior Vice President, TietoEnator Strategic Customer Operations tfn. +358 (0)2072 66311 About TietoEnator TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media

Ämnen

  • Arbetsliv