Pressmeddelande -

TietoEnator 121 övergår till Kauppalehti

TietoEnator säljer sin andel i TietoEnator 121 Oy till förlaget Kauppalehti. TietoEnators ägarandel i bolaget uppgick till 51 procent och var ett resultat av ett samarbetsavtal som ingicks med Alma Media den 30 maj 2005. Bolaget har tillhört TietoEnators affärsenhet Digital Innovations, och även efter avyttringen kommer TietoEnator att tillhandahålla de IT-tjänster som krävs för TietoEnator 121:s kundleveranser. TietoEnator 121 erbjuder målgruppsanpassade och interaktiva marknadsföringstjänster med högt mervärde och är Finlands ledande företag på området. Företaget har en årlig omsättning på 9 miljoner euro och 66 anställda. Köpet träder i kraft 1 juli 2006. Köpeskillingen uppgår till 3,4 miljoner euro, varav TietoEnator kommer att redovisa en realisationsvinst på cirka 2,9 miljoner euro för andra kvartalet. - Verksamheten inom TietoEnator 121 har utvecklats på ett positivt sätt och haft en bra lönsamhet. TietoEnator fokuserar dock på IT-tjänster och bedriver heller ingen verksamhet som stödjer kundleveranser inom marknadsföringsområdet. På det här sättet erbjuds kunderna både Kauppalehtis mediekommunikationstjänster och TietoEnators kunnande och resurser inom IT-tjänster, säger Jyrki Poteri, chef inom TietoEnator Digital Innovations. - 121 har visat sig vara ett mycket lyckat samriskföretag, och ägandet går nu över från TietoEnator precis på det sätt man från början planerade. Företagets tjänster fungerar som ett bra komplement till Kauppalehti-koncernens erbjudande. Köpet stödjer även företagets målsättning att minska beroendet av mediareklam, konstaterar Juha Blomster, chef för Kauppalehti-koncernen. För ytterligare information, kontakta: Jyrki Poteri, direktör, TietoEnator Digital Innovations, tfn +358 40 570 7870, jyrki.poteri@tietoenator.com Juha Blomster, direktör för Kauppalehti-koncernen, tfn +358 10 665 2360, +358 400 453 233 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media Alma Media is a Finnish media group that publishes newspapers, produces and distributes economic information, and maintains online marketplaces. The Group's portfolio contains business, afternoon, regional, local and town papers. Alma Media also owns leading online marketplaces, a business that it is expanding into markets outside Finland. Alma Media's best known products are the Aamulehti, Iltalehti and Kauppalehti papers and the Etuovi.com home-buying Internet service. The Group derives about half of its net sales from media advertising and roughly 40 % from newspaper circulation revenues. Net sales of continuing operations in 2005 amounted to MEUR 286, generating an operating profit of MEUR 42 or an operating margin of 14.8 %. The company's share is quoted on the Main List of the Helsinki Exchanges. More information at http://www.almamedia.fi/home. TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder. www.tietoenator.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans