Pressmeddelande -

TietoEnator fortsätter samarbete med Skatteförvaltningen i Finland

TietoEnator Abp börsmeddelande 18.5.2006, kl 9.00 Skatteförvaltningen och Tietokarhu Oy, ett bolag samägt av TietoEnator och finska staten, har reviderat ett tjänsteavtal mellan parterna. Avtalet är numera tidsbestämt och upphör den 31 december 2016. Påverkan på TietoEnators årliga nettoomsättning är oförändrad. Omsättningen för den återstående delen av avtalet beräknas uppgå till 300 miljoner euro. Tietokarhu grundades 1998 som ett samriskbolag mellan Tieto-koncernen och finansministeriet. Syftet var att bana väg för de kommande stora förändringarna i skattesystemet och att möjliggöra en fortsatt långsiktig utveckling av beskattningsverksamheten. Tietokarhu har en central roll vad gäller utveckling och underhåll av beskattningsverksamhetens komplexa informationssystem, vilket för närvarande håller på att uppdateras. Då beskattningsverksamheten kräver att man garanterar stabiliteten i systemet och att beskattningsförfarandet sker utan störningar beslutade man sig för att fortsätta samarbetsavtalet med ytterligare tio år. Tietokarhu är en del av TietoEnators affärsområde Government, Manufacturing & Retail. Företaget sysselsätter cirka 220 IT-specialister i Helsingfors och Jyväskylä. För ytterligare information, kontakta: Jukka Mannermaa, VD, Tietokarhu Oy, tfn. +358403446663 Heikki Viherkenttä, chef, Skatteförvaltningen, tfn. +358405010015 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsinki Stock Exchange Stockholmsbörsen Centrala media TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder. www.tietoenator.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans