Pressmeddelande -

TietoEnator levererar elektronisk fakturalösning till FöreningsSparbanken

FöreningsSparbanken har valt TietoEnator som leverantör av en lösning för utbyte av elektroniska fakturor mellan företag (B2B). Det treåriga avtalet omfattar infrastruktur och utveckling av anpassade lösningar som kommer att erbjudas av FöreningsSparbanken till företag och offentlig sektor i Norden. Intresset för elektroniska fakturor är stort och andelen fakturor som hanteras elektroniskt är stadigt växande. Utvecklingen har hittills bromsats av bland annat brist på standardisering. TietoEnators lösning gör det möjligt för FöreningsSparbanken att erbjuda sina kunder färdiga paketlösningar och en hög grad av automatisering, likväl som anpassade lösningar. Lösningen stödjer också det arbete som nu pågår att öppna den europeiska betalmarknaden, där elektronisk fakturering är förutsättning. - Genom avtalet med TietoEnator får vi tillgång till både teknisk infrastruktur och spetskompetens. Därmed kan vi ytterligare förbättra vårt erbjudande till våra kunder, säger Leif Karlsson, chef för betalningar i FöreningsSparbanken. - Tillämpningen av elektroniska fakturor är på väg mot ett genombrott. Med enkla lösningar som är lätta att installera och använda kommer användningen att öka ytterligare. På så sätt kommer effekterna i form av automatisering och besparing att successivt öka för alla de anslutna partnerna, säger Mats Wikström, chef inom TietoEnator Digital Innovations. För ytterligare information, kontakta: Mats Wikström, General Manager, Value Networks, TietoEnator Digital Innovations, tel. 0910-829 37, 070-682 27 38 Leif Karlsson, chef betalningar, FöreningsSparbanken, tel: 08-585 912 67, 070-661 23 86 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder. www.tietoenator.com

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag