Pressmeddelande -

TietoEnator tecknar avsiktsförklaring om förvärv av tyska Waldbrenner AG

TietoEnator Abp Meddelande 16.11.2005 Kl 12.00 CET TietoEnator har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av tyska Waldbrenner AG, en leverantör av IT-lösningar för vårdsektorn. Säljare är företagets verksamma ledning. Bolaget har 30 anställda i Mannheim. Avtalet stödjer TietoEnators tillväxtstrategi inom vårdsektorn och innebär att den tyska kundbasen breddas och att produktportföljen utökas. Avsikten är att fullfölja avtalet i december 2005. Waldbrenners erbjudande bygger på företagets programvaruportfölj KISSMED för patientadministration och klinisk dokumentation. Bland företagets kunder finns 60 sjukhus, främst i Tyskland. Flera andra referenser finns också i Luxemburg. Nettoomsättningen uppgick år 2004 till 3 miljoner euro. - TietoEnators mål är att bli en av de ledande leverantörerna av lösningar och tjänster inom ICT på den europeiska vårdmarknaden. Förvärvet av Waldbrenner AG är en naturlig fortsättning på implementationen av vår strategi och kommer att öka våra marknadsandelar i Tyskland, säger Juhani Kaisanlahti, ansvarig för TietoEnator Healthcare & Welfare. - Vi kommer att kunna dra nytta av Waldbrenners djupa kunskaper om kliniska informationssystem, särskilt när det gäller patientadministration och fakturering. Det finns också synergier inom områdena materialhantering, apoteksverksamhet och integrering av finansiella processer. Vår gemensamma kundbas på cirka 200 kunder utgör en stabil plattform för framtida tillväxt, kommenterar Frank Hildebrand vid TietoEnator Healthcare & Welfare International. - TietoEnator är ett av Europas ledande IT-företag vilket kommer att innebära väldiga fördelar för våra kunder och anställda. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett mervärde och en trygghet för framtiden, säger Bernhard Geist, VD på Waldbrenner AG. TietoEnator har mer än 1 000 specialister inom vård, skola och omsorg i totalt tio länder. Koncernen har över 30 års erfarenhet inom området och erbjuder ett brett utbud av lösningar för sjukhus, primärvård, tandvård, laboratorieverksamhet, hemvård och privatvård. TietoEnator har funnits på den tyska vårdmarknaden sedan början av 2005 genom förvärvet av ITB AG. För ytterligare information, kontakta: Juhani Kaisanlahti, Deputy President, TietoEnator, Healthcare & Welfare, Tel. +358 400 643 371, juhani.kaisanlahti@tietoenator.com Frank Hildebrand, Vice President, TietoEnator Healthcare & Welfare International Tel. +49 221 33774 0, frank.hildebrand@tietoenator.com Bernhard Geist, VD, Waldbrenner AG Tel. +49 621 41998 0, bernhard.geist@waldbrenner.de TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 15 000 experter i över 20 länder.www.tietoenator.com

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster