Argumenten mot arbetskraftsinvandring håller inte

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2018 06:00 CEST

I april presenterade Socialdemokraterna ett reformpaket för att riva upp den svenska modellen för arbetskraftsinvandring. Men argumenten mot arbetskraftsinvandring är inte hållbara utan bygger på väldigt skakig grund, skriver Karin Svanborg-Sjövall och Caspian Rehbinder på DN Debatt i dag.

– Dagens system har gjort det möjligt för arbetsgivare och arbetstagare från hela världen att bidra till värdeskapande i Sverige. Socialdemokraternas linje visar på en statisk och förlegad bild av jobbskapande, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd för Timbro.

– Socialdemokraterna har en lång historia av att motsätta sig arbetskraftsinvandring. Men det kan inte ursäkta att använda argument som inte håller för granskning, säger Caspian Rehbinder, rapportförfattare för Timbro.

I rapporten "Ohållbara argument mot arbetskraftsinvandring" granskar Caspian Rehbinder fyra argument som lyfts mot arbetskraftsinvandring: att arbetskraftsinvandrare tar jobb från andra som är här, att de pressar löner, att de kostar pengar och att systemet utnyttjas. Stödet är svagt eller obefintligt för alla fyra argumenten.

– Tvärtom mot vad Socialdemokraterna säger så bidrar arbetskraftsinvandringen till Sveriges välstånd, jobb och en bättre fungerande arbetsmarknad – utan att vare sig ta jobb, pressa löner eller kosta pengar för staten, säger Rehbinder.

– Att begränsa arbetskraftsinvandringen skulle slå undan benen för en viktig del av kompetensförsörjningen, samtidigt som kompetensbrist är ett av de största hoten för tillväxt. Det vore att skjuta sig själv i foten, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Rapporten visar:

 • Arbetskraftsinvandrare tar inte våra jobb.Det finns ingenting som tyder på att integrationen skulle bli svårare eller jobben färre för att det kommer fler arbetskraftsinvandrare till Sverige. Fler invandrare har inte inneburit sämre integration för nyanlända flyktingar, vilket visar att det inte är volymer som orsakar bristande integration i Sverige. Det ligger i linje med internationell forskning om invandringens effekter på sysselsättningen
 • Arbetskraftsinvandrare pressar inte ner våra löner. Det finns sammantaget ett mycket svagt stöd för att arbetskraftsinvandringen skulle sänka några löner i Sverige. Eftersom arbetskraftsinvandrare måste ha kollektivavtalsenliga löner för att ens få komma till Sverige finns ingen press nedåt på lönerna
 • Arbetskraftsinvandrare kostar inte pengar. Att invandring innebär en nettobelastning på offentliga finanser beror framför allt på att invandrare inte får jobb. Arbetskraftsinvandrare däremot har jobb och bidrar med betydande intäkter. Däremot har de anhöriga låg sysselsättning, men även med dem inräknade är den offentligfinansiella effekten försumbar
 • Arbetskraftsinvandrare utnyttjas inte systematiskt. Reglerna för arbetskraftsinvandring har tidigare missbrukats, men i och med skärpt tillämpning och nya regler 2011–2014 är de stora problemen lösta. De fall som förekommer är få, och nu finns verktyg för Migrationsverket att hantera dem


Mer information:

Läs debattartikeln på DN Debatt.
Läs rapporten "Ohållbara argument mot arbetskraftsinvandring".

Caspian Rehbinder, rapportförfattare:
E-post: caspian.rehbinder@timbro.se
Telefon: 0736460527
Twitter: @crehbinder

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Timbro följer GDPR vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

I april presenterade Socialdemokraterna ett reformpaket för att riva upp den svenska modellen för arbetskraftsinvandring. Men argumenten mot arbetskraftsinvandring är inte hållbara utan bygger på väldigt skakig grund, skriver Karin Svanborg-Sjövall och Caspian Rehbinder på DN Debatt i dag.

Läs vidare »

Markus Uvell/Inizio på DN Debatt: Brist på konservativ politik driver svensk opinion

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 07:55 CEST

En marginaliserad, vit arbetarklass som känner sig maktlös. Det är den bild som ges av missnöjda väljare i Sverige. Men stämmer den? En ny opinionsmätning som Markus Uvell presenterar på DN Debatt i dag ger en annan bild. Snarare handlar det om att svensken är mer konservativ än vad partierna har speglat.

Inizio-undersökning: ​Unga förväntar sig klättra fort i karriären

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 04:20 CEST

Unga förväntar sig att avancera snabbt i karriären. Dessutom anser de att de har en rätt att slippa bli kritiserade av sina kollegor. Det visar en Inizio-undersökning som Timbro beställt till boken Snöflingorna faller över Husby, som driver tesen att dagens unga tar för mycket för givet.

De 1 150 personer som deltog i undersökningen fick svara på tre påståenden. Påståendet “I arbetslivet har jag rätt att slippa bli kritiserad av mina kollegor” höll 42 procent med om som var 29 år eller yngre. I gruppen 50-64 år var siffran 37 procent.

Påståendet “Jag förväntar mig att varje år bli befordrad eller på annat sätt avancera i karriären” svarade mer än var fjärde upp till 29 år ja på, medan mindre än var tionde person mellan 50-64 år hade samma krav.

Undersökningen ställde också frågan “Det är viktigt för mig att andra ser att det går bra för mig i karriären”. Bland yngre ansåg 4 av 10 att det var viktigt, bland äldre var samma siffra 2 av 10.

– Vi har en generation unga där man ser sig själv som ett varumärke som ska säljas. Livet har blivit en teater där mycket handlar om paketering, säger Benjamin Dousa, författare till boken.


Om undersökningen

Läs hela undersökningen här.

Om boken

Boken Snöflingorna faller över Husby lanseras i Akalla imorgon fredag (25/5). Det är Benjamin Dousas debutbok. Köp den här. Anmäl dig till eventet här.

Kontaktuppgifter

Benjamin Dousa, författare Snöflingorna faller över Husby och ordförande för Moderata Ungdomsförbundet

Nås genom pressekreterare William Elofsson

E-post: william.elofsson@moderaterna.se

Telefon: 072 222 88 28

Karin Nelsson, Inizio

E-post: Karin@inizio.se

Telefon: 070 221 39 94

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Unga förväntar sig klättra snabbt i karriären. Dessutom anser de att de har rätt att slippa bli kritiserade av sina kollegor. Det visar en Inizio-undersökning som Timbro beställt.

Läs vidare »

​Ny forskningsöversikt om jihadism i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 06:00 CEST

Sverige har ett högt antal jihadresenärer. I rapporten "Vad vet vi om islamistiska terrornätverk i Sverige?" som släpps på Timbro i dag ger journalisten Magnus Sandelin en överblick av vad vi vet om miljöerna i Sverige.

​Forskare: Välfärden urholkas – nu behövs privat finansiering

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 04:30 CEST

I över tio år har statliga utredningar varnat för välfärdens finansieringsproblem. Nu börjar effekterna märkas. På Dagens Industris debattsida föreslår forskarna Gabriel Heller Sahlgren vid Institutet för Näringslivsforskning och Nima Sanandaji från tankesmedjan ECEPR att välfärden öppnas för nya ekonomiska metoder och mer privat finansiering.

​Avskaffa barnbidraget och ge riktade bidrag till fattiga familjer

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 07:20 CEST

Barnbidrag är ett lyxbidrag som ger rika familjer mest. Det bör avskaffas och ersättas med riktade bidrag, skriver nationalekonomen Isak Kupersmidt i en ny rapport som presenteras på Aftonbladet Debatt i dag.

​Profilerade statsvetare och politikreportrar i ny rapport: Decemberöverenskommelsen lever

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 05:05 CEST

Trots att Decemberöverenskommelsen ska vara död, lever den. Det menar två profilerade statsvetare och DN:s politikreporter som idag släpper rapporten "Levande Dö(d): Decemberöverenskommelsen och frågan hur Sverige ska regeras” på ett fullsatt lunchseminarium på Timbro.

Inget stöd för att konfessionella friskolor ger parallellsamhällen

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 05:10 CEST

Tonläget kring religiösa friskolor i Sverige är högt på mycket svaga grunder. Det konstaterar Jonas Qvarsebo, lektor i utbildningsvetenskap, och Fredrik Wenell, lektor i systematisk teologi, i en unik forskningsöversikt som släpps på Timbro i dag.

Släpp kommunerna fria

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 15:21 CEST

Det kommunala självstyret, som ska garantera att beslut fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt, är en illusion. I rapporten “Släpp kommunerna fria – det kommunala självstyret som aldrig fanns” som publiceras i dag visar statsvetaren Caspian Rehbinder att kommunernas verksamhet är detaljstyrd av regleringar och riktade statsbidrag, och utjämningssystemet innebär att kommuner slipper ta ansvar för dålig ekonomisk politik.

- "Det kommunala självstyret är svagt. I praktiken har kommunerna en uppgift som förvaltare av statens politik, med ett begränsat utrymme för egna initiativ. Det betyder också att de stora värden som decentralisering kan leda till – en mångfald av lösningar som ger bättre kunskap, erfarenhet och förmåga att lösa fler problem – inte blir av”, skriver rapportförfattaren Caspian Rehbinder.

För att stärka det kommunala självstyret föreslår rapporten att den statliga styrningen av kommunerna minskar så att beslutsförmåga, drivkrafter och konsekvenser ligger på samma nivå. Det skulle bland annat innebära att mängden riktade statsbidrag minskar, att systemfel som kommunernas momsbefrielse åtgärdas och att kommunerna får behålla en större andel av sina intäktsökningar.

Läs rapporten här.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här.

För frågor kontakta:
Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro
jacob.lundberg@timbro.se
070-276 74 24

För pressfoton på Caspian Rehbinder: klicka här och klicka här

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Det kommunala självstyret, som ska garantera att beslut fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt, är en illusion. Rapporten “Släpp kommunerna fria – det kommunala självstyret som aldrig fanns” visar att kommunernas verksamhet är detaljstyrd av regleringar och riktade statsbidrag, och utjämningssystemet innebär att kommuner slipper ta ansvar för dålig ekonomisk politik.

Läs vidare »

Sänk kapitalskatterna med 100 miljarder, föreslår ny Timbrorapport

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 10:36 CEST

Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt, och skatternas utformning påverkar ekonomin på ett negativt sätt. Det visar Timbros chefsekonom Jacob Lundberg i rapporten "Sänkt kapitalskatt: Ökade investeringar och högre tillväxt", som släpps i dag. För att lindra problemen föreslår han halverad bolagsskatt och kapitalinkomstskatt. Rapporten inleder Timbros skattereformsprojekt.

– Skattedebatten handlar för mycket om fördelningsfrågor. Jag vill i stället sätta fokus på skatternas negativa påverkan på entreprenörskap och investeringar, och därmed tillväxt, säger Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro och doktor i nationalekonomi.

Rapporten föreslår ett antal reformer av kapitalskatterna. Kapitalinkomstskatten sänks till 15 procent från dagens huvudnivå på 30 procent. För att inte hyrt boende ska missgynnas skattemässigt föreslås något höjd beskattning av villor och bostadsrätter. Stämpelskatten vid fastighetsköp avskaffas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Bolagsskatten föreslås sänkas till 11 procent, vilket skulle bli bland de lägsta bolagsskattesatserna i EU.

Rapporten är den första i en serie rapporter som belyser problem inom olika delar av det svenska skattesystemet och föreslår reformer för ökad tillväxt och sysselsättning.

Läs rapporten här


Klicka här för att se vår film om varför bolagsskatten betalas av de anställda

Jacob Lundberg skriver om rapporten i Timbros nättidning Smedjan här.

För frågor kontakta:
Jacob Lundberg, jacob.lundberg@timbro.se, 070-276 74 24

För pressfoto på Jacob Lundberg klicka här

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt, och skatternas utformning påverkar ekonomin på ett negativt sätt. Det visar Timbros chefsekonom Jacob Lundberg i rapporten "Sänkt kapitalskatt: Ökade investeringar och högre tillväxt". För att lindra problemen föreslår han halverad bolagsskatt och kapitalinkomstskatt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt, kommunikation och eventansvarig
 • victor.fladvad@timbro.se
 • 070-657 86 93
 • 08-587 898 00

Om Timbro

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Adress

 • Timbro
 • Kungsgatan 60, box 3037
 • 103 61 Stockholm
 • Vår hemsida