Media no image

Släpp kommunerna fria

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 15:21 CEST

Det kommunala självstyret, som ska garantera att beslut fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt, är en illusion. I rapporten “Släpp kommunerna fria – det kommunala självstyret som aldrig fanns” som publiceras i dag visar statsvetaren Caspian Rehbinder att kommunernas verksamhet är detaljstyrd av regleringar och riktade statsbidrag, och utjämningssystemet innebär att kommuner slipper ta ansvar för dålig ekonomisk politik.

- "Det kommunala självstyret är svagt. I praktiken har kommunerna en uppgift som förvaltare av statens politik, med ett begränsat utrymme för egna initiativ. Det betyder också att de stora värden som decentralisering kan leda till – en mångfald av lösningar som ger bättre kunskap, erfarenhet och förmåga att lösa fler problem – inte blir av”, skriver rapportförfattaren Caspian Rehbinder.

För att stärka det kommunala självstyret föreslår rapporten att den statliga styrningen av kommunerna minskar så att beslutsförmåga, drivkrafter och konsekvenser ligger på samma nivå. Det skulle bland annat innebära att mängden riktade statsbidrag minskar, att systemfel som kommunernas momsbefrielse åtgärdas och att kommunerna får behålla en större andel av sina intäktsökningar.

Läs rapporten här.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här.

För frågor kontakta:
Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro
jacob.lundberg@timbro.se
070-276 74 24

För pressfoton på Caspian Rehbinder: klicka här och klicka här

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Det kommunala självstyret, som ska garantera att beslut fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt, är en illusion. Rapporten “Släpp kommunerna fria – det kommunala självstyret som aldrig fanns” visar att kommunernas verksamhet är detaljstyrd av regleringar och riktade statsbidrag, och utjämningssystemet innebär att kommuner slipper ta ansvar för dålig ekonomisk politik.

Läs vidare »
Media no image

Sänk kapitalskatterna med 100 miljarder, föreslår ny Timbrorapport

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 10:36 CEST

Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt, och skatternas utformning påverkar ekonomin på ett negativt sätt. Det visar Timbros chefsekonom Jacob Lundberg i rapporten "Sänkt kapitalskatt: Ökade investeringar och högre tillväxt", som släpps i dag. För att lindra problemen föreslår han halverad bolagsskatt och kapitalinkomstskatt. Rapporten inleder Timbros skattereformsprojekt.

– Skattedebatten handlar för mycket om fördelningsfrågor. Jag vill i stället sätta fokus på skatternas negativa påverkan på entreprenörskap och investeringar, och därmed tillväxt, säger Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro och doktor i nationalekonomi.

Rapporten föreslår ett antal reformer av kapitalskatterna. Kapitalinkomstskatten sänks till 15 procent från dagens huvudnivå på 30 procent. För att inte hyrt boende ska missgynnas skattemässigt föreslås något höjd beskattning av villor och bostadsrätter. Stämpelskatten vid fastighetsköp avskaffas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Bolagsskatten föreslås sänkas till 11 procent, vilket skulle bli bland de lägsta bolagsskattesatserna i EU.

Rapporten är den första i en serie rapporter som belyser problem inom olika delar av det svenska skattesystemet och föreslår reformer för ökad tillväxt och sysselsättning.

Läs rapporten här


Klicka här för att se vår film om varför bolagsskatten betalas av de anställda

Jacob Lundberg skriver om rapporten i Timbros nättidning Smedjan här.

För frågor kontakta:
Jacob Lundberg, jacob.lundberg@timbro.se, 070-276 74 24

För pressfoto på Jacob Lundberg klicka här

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt, och skatternas utformning påverkar ekonomin på ett negativt sätt. Det visar Timbros chefsekonom Jacob Lundberg i rapporten "Sänkt kapitalskatt: Ökade investeringar och högre tillväxt". För att lindra problemen föreslår han halverad bolagsskatt och kapitalinkomstskatt.

Läs vidare »
Media no image

Därför bör dödshjälp tillåtas i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 07:00 CEST

Dödshjälp är idag tillåtet i mer än tio länder och ett flertal amerikanska delstater. I en ny rapport för Timbro argumenterar Kajsa Dovstad, läkarstudent och liberal skribent, för att även Sverige borde tillåta terminalt sjuka människor att få hjälp att avsluta sina liv på sina egna villkor.

– Svenska politiker brukar tala varmt om att människor ska ha makt över sitt eget liv. Men den som är för frihet livets alla andra dagar borde också vara för det den sista, säger Kajsa Dovstad.

Dovstad föreslår att en svensk reform borde hämta inspiration från Kanadensisk lagstiftning. För att säkerställa att enskilda läkare inte tvingas till arbetsuppgifter som strider mot deras etik föreslås ett särskilt certifieringssystem. På så vis behöver inte en samvetsklausul införas i vården.

– Dödshjälp ersätter inte bra vård i livets slutskede, den är ett komplement. Visst lidande - som att gradvis förlora sin självständighet - kan ingen vård i världen lindra. För mig är assisterat döende både en barmhärtighets- och frihetsfråga, säger Kajsa Dovstad.

Läs rapporten här.

Läs debattartikeln i Expressen här.

Ladda ned pressfoto på Kajsa Dovstad här.

För mer information, kontakta:
Kajsa Dovstad, rapportförfattare
E-post: kajsa.dovstad@gmail.com
Telefon 070 832 58 48

Karin Svanborg-Sjövall, vd
E-post: karin.svanborg.sjovall@timbro.se
Telefon: 072 517 00 77

Fakta om dödshjälp:

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Dödshjälp är idag tillåtet i mer än tio länder och ett flertal amerikanska delstater. I en ny rapport för Timbro argumenterar Kajsa Dovstad, läkarstudent och liberal skribent, för att även Sverige borde tillåta terminalt sjuka människor att få hjälp att avsluta sina liv på sina egna villkor.

Läs vidare »
Ybvfacthx3ubrk3whjso

What’s Left & Who’s Right? – Timbro & Tiden i tuffa idédebatter inför valet

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 07:00 CEST

Inför valet i september kommer arbetarrörelsedrivna Tankesmedjan Tiden och den liberala tankesmedjan Timbro att drabba samman. Syftet är att tydliggöra de ideologiska skillnaderna i svensk politik. Under rubriken “What’s Left & Who’s Right” möts tankesmedjorna i frispråkiga höger/vänsterdebatter tillsammans med inbjudna politiker och debattörer. I samarbete med Forum/Debatt på Kulturhuset.

Media no image

Dold protektionism det största hotet mot frihandeln

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 13:10 CET

Det är inte traditionella handelshinder som förklarar varför världshandelns återhämtning har varit svag sedan finanskrisen. Istället beror det på indirekt protektionism – regler, särkrav och standarder som hämmar konkurrensen. Det visar en ny rapport från Timbro. Problemen kan motsvara en importtull på 15 procent av försäljningspriset.

Rapporten, som är författad av analytikerna Magnus Wiberg och Fabian Wallen, visar att dold protektionism bromsar upp världshandeln. Antalet certifierings- och standardkrav, lokala regler och subventioner har ökat kraftigt de senaste tio åren.

– Nationella lobbyorganisationer, inte minst miljörörelsen, hittar hela tiden på nya regler som gör det svårare importera produkter till Sverige. Den dolda protektionismen måste bekämpas, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd på Timbro.

Enligt en forskningsstudie av nationalekonomen Michael Bratt kan nivån på de så kallade icke-tariffära handelshindren motsvara tullar på varor och tjänster som uppgår till femton procent av försäljningspriset. Det kan jämföras med den genomsnittliga tullnivån för varor och tjänster som 2012 uppgick till ca tre procent.

– Regeringen kan inte göra något åt Donald Trumps protektionism. Men vårt eget regelkrångel kan vi göra något åt. Det krävs politiskt mod för att våga bemöta de nationella lobbyorganisationer som med klimat- eller matsäkerhet som täckmantel försöker strypa handeln i smyg, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Läs rapporten här.

Läs gästledaren i SvD här.

För mer information, kontakta:
Karin Svanborg-Sjövall, vd
E-post: karin.svanborg.sjovall@timbro.se
Telefon: 072 517 00 77
Twitter: @KarinSjva

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Det är inte traditionella handelshinder som förklarar varför världshandelns återhämtning har varit svag sedan finanskrisen. Istället beror det på indirekt protektionism – regler, särkrav och standarder som hämmar konkurrensen. Det visar en ny rapport från Timbro. Problemen kan motsvara en importtull på 15 procent av försäljningspriset.

Läs vidare »
Media no image

En halv miljon svenskar i vårdköer 2019

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 11:15 CET

Antalet personer som står i vårdkö i Sverige ökar, samtidigt som sjukvårdens produktivitet sjunker. Vid årsskiftet 2019/2020 kommer en halv miljon svenskar att stå i kö för besök och operation. Och ingen vet hur länge människor köar, för den statistiken saknas. Det är några av slutsatserna i Timbros nya rapport ”Vårdköer och väntetider”, som presenteras på SvD Debatt i dag.

– Sverige håller på att förlora kontrollen över sjukvårdsköerna. Vi står inför en tillgänglighetskollaps, säger Timbros välfärdsansvarige Johan Ingerö som har skrivit rapporten.

Sverige ligger redan i dag i Europas bottenskikt när det kommer till vårdköer och även inom landet är skillnaderna i väntetid stora. Köerna innebär att många medicinska tillstånd hinner förvärras innan de behandlas.

– Vårdköer är ingen naturlag. Frankrike, Finland, Danmark, Nederländerna, Schweiz och Tyskland har alla olika sjukvårdssystem. Men gemensamt är att de har avsevärt kortare köer än Sverige, säger Johan Ingerö.

I rapporten föreslår han en stor politisk reform som bygger om den svenska sjukvården.

– Svenska politiker verkar betrakta vårdköer som ett nödvändigt ont, något som inte går att bli av med. Men det stämmer inte, säger Johan Ingerö.

– Sjukvårdssektorn är felkonstruerad, och tills vi åtgärdar det problemet spelar det ingen roll hur många nya miljarder som hälls in i vårdsystemen.

Läs rapporten här.

Läs SvD Debatt här.

Ladda hem pressbild på Johan Ingerö här.

Kontakt
Johan Ingerö
E-post: johan.ingero@timbro.se
Telefon: 070 735 27 98
Twitter: @johan_ingero

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Antalet personer som står i vårdkö i Sverige ökar, samtidigt som sjukvårdens produktivitet sjunker. Vid årsskiftet 2019/2020 kommer en halv miljon svenskar att stå i kö för besök och operation. Och ingen vet hur länge människor köar, för den statistiken saknas. Det är några av slutsatserna i Timbros nya rapport ”Vårdköer och väntetider”, som presenteras på SvD Debatt i dag.

Läs vidare »
Hvy2htrvps9iqrgufogd

Siri Steijer, Timbro: ​Avskaffa föräldrapenningen och halvera ledigheten

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 09:56 CET

Föräldraledigheten är för dyr och bromsar kvinnors karriärer. Framför allt drabbar det medelklassen, som tar ut längst ledighet. I en ny rapport som presenteras på Aftonbladet Debatt i dag föreslår Timbro att föräldraledigheten kortas till 8 månader och att föräldrapenningen växlas mot ett lån. I dag kostar föräldraförsäkringen i Sverige mer än dubbelt så mycket som snittet inom OECD.

Media no image

Ny rapport om islamism i praktiken

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 07:00 CET

Den muslimska minoriteten växer i Sverige och beräknas inom några år vara den största i Västeuropa. Därmed blir också frågan om islams politiska uttryck viktigare. Oavsett om debatten kretsar kring den ena ytterligheten – radikalisering, terrorism – eller den andra, sekularisering, dominerar spekulationer.

Men det finns ett land i Europa med en muslimsk majoritetsbefolkning, där gränserna mellan religion och politik är uppluckrade och där Muslimska brödraskapet utövar reellt politiskt inflytande: Bosnien.

Kjell Magnussons rapport “Drömmen om en islamisk ordning. Muslimska brödraskapet i Bosnien och Hercegovina” analyserar islamistiska idéers framväxt och betydelse i Bosnien och Hercegovina. Magnusson beskriver framväxten av ett offentligt rum där våldsbejakande islamistiska idéer frodats och konkurrerat med mer moderata inriktningar. Men också ett samhälle där Brödraskapet stöter på begränsningar och andelen jihadister per capita sannolikt är mycket lägre än i Sverige.

– Bosnien rymmer viktiga erfarenheter kring relationen mellan islam och demokrati liksom det Muslimska brödraskapets betydelse. Den här rapporten är därför ett angeläget bidrag till en mer faktatyngd debatt, säger Andreas Johansson Heinö, förlagschef vid Timbro.

Kjell Magnusson är docent i sociologi och har studerat Balkan i många år.

Läs rapporten här.

Ladda hem pressfoto här.

Kontakt

E-post: andreas.johansson.heino@timbro.se

Telefon: 073 596 72 08

Twitter: @JohanssonHeino

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Kjell Magnussons rapport “Drömmen om en islamisk ordning. Muslimska brödraskapet i Bosnien och Hercegovina” analyserar islamistiska idéers framväxt och betydelse i Bosnien och Hercegovina. Magnusson beskriver framväxten av ett offentligt rum där där även våldsbejakande islamistiska idéer frodats och konkurrerat med mer moderata inriktningar.

Läs vidare »
C66xzadjodxm5h3wtxc9

Populismen inte avregleringarnas fel, visar ny rapport

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 05:26 CET

I debatten påstås det att den ökande populismen i Europa beror på nyliberal ekonomisk politik. I en ny rapport från Timbro gör ekonomen Alexander Fritz Englund en statistisk analys av 31 länder under 35 år och hittar inget stöd för den hypotesen. Om något är mer liberalism förknippad med minskad populism. Rapporten presenteras i dag på Dagens Industris debattsida.

Media no image

​Timbro klättrar på listan över världens bästa tankesmedjor

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 15:57 CET

Nu har 2017 Global Go To Think Tank Report, det tyngsta indexet över tankesmedjor i världen, publicerats. Indexet som publiceras av University of Pennsylvania rankar för elfte året i rad 7 815 tankesmedjor i omkring 150 länder.

Även i år lyckas bara två svenska tankesmedjor knipa en placering på den globala topplistan, det är Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) på plats 21 och Timbro på plats 88. Timbro klättrar fyra placeringar från förra året.

– Att Timbro är en av två tankesmedjor på topp-100-listan och nu klättrar något trots att antalet tankesmedjor som rankas ökar, visar hur viktigt det är med uthållighet i opinionsbildningen, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd på Timbro.

– I år firar vi 40 år, och utan det svenska näringslivets förståelse för att framgångsrikt idéarbete kräver långsiktighet hade vi aldrig hamnat i så fint sällskap, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Världen har inte mindre än 7 815 tankesmedjor. Över hälften finns i USA. I Europa finns det 2 045 tankesmedjor, varav 89 i Sverige, enligt indexet.

Här är de fem högst rankade tankesmedjorna i världen:

 1. Brookings Institution (USA)
 2. French Institute of International Relations (Frankrike)
 3. Carnegie Endowment for International Peace (USA)
 4. Bruegel (Belgien)
 5. Chatham House (Storbritannien)

Om Global Go To Think Tanks Report

The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) vid University of Pennsylvania bedriver forskning om tankesmedjors roll i civilsamhället och i politiken runt om i världen. TTCSP grundades 1989 och har en databas med 7 815 tankesmedjor. För mer information om TTCSP, klicka här.

Vad är en tankesmedja?

En tankesmedja är en research- och kampanjorganisation som tar fram policyunderlag och analyser samt ger råd i politiska frågor både på nationell och internationell nivå för att få beslutsfattare att fatta mer välgrundade beslut. Tankesmedjan fungerar ofta som en brygga mellan akademi och politik och bidrar till samhället genom att göra forskning tillgänglig både för allmänhet och lagstiftare (Think tanks and policy advice in the US, Routledge 2007).

För pressfoto på Karin Svanborg-Sjövall, klicka här.

För att ladda hem Timbros logotyp, klicka här.

Kontakt

Karin Svanborg-Sjövall, vd

Telefon: 072 517 00 77

E-post: karin.svanborg.sjovall@timbro.se

Twitter: @KarinSjva

James G. McGann, Director Think Tanks and Civil Societies Program

University of Pennsylvania

Telefon: +1 215 746 2928

E-post: jmcgann@sas.upenn.edu

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Nu har 2017 Global Go To Think Tank Report, det tyngsta indexet över tankesmedjor i världen, publicerats. Indexet som publiceras av University of Pennsylvania rankar för elfte året i rad 7 815 tankesmedjor i omkring 150 länder.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig, kommunikation, marknad & event
 • mjvilyctgyorjm.fladvad@togimhfbrdcjfo.se
 • 070-657 86 93
 • 08-587 898 00

Om Timbro

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Adress

 • Timbro
 • Kungsgatan 60, box 3037
 • 103 61 Stockholm
 • Vår hemsida