Pressmeddelande -

Bättre kan ni, s-kvinnor!

I veckan fattar riksdagen beslut om en höjning av taket i sjuk- och föräldraförsäkringen. HTF välkomnar beslutet eftersom den förbättrar inkomsttryggheten för sjuka och föräldralediga. Höjningen kan bidra till ett jämnare uttag av föräldraledigheten. Men, det räcker inte. - Nu krävs en individualisering av föräldraförsäkringen. Det skulle bidra till kvinnors möjlighet att förena föräldraskap och arbete liksom mäns chans att ta del av sina barns uppväxt och villkor. S-kvinnors krav om en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen är ett bidrag, om än ett litet, på den vägen, säger HTFs förbundsordförande Holger Eriksson. - Utvecklingen går med myrsteg. Våga stå upp för era krav på ett jämlikt uttag av föräldradagarna. Vi vet att ni kan bättre än så här, s-kvinnor, säger Holger Eriksson HTF anser att dagens föräldraförsäkring bidrar till diskrimineringen och segregeringen på arbetsmarknaden liksom till att befästa gamla könsroller i familjerna. Trots att försäkringen ger alla familjer möjlighet att låta mamman och pappan ta hälften var av tiden hemma med barnen så är det fortfarande kvinnorna som tar ut mer än 80 procent av alla föräldrapenningsdagar. Pressekreterare Maria Mirsch Tel: 08-737 82 68 Mobil: 070-668 90 42 Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102, 104 25 STOCKHOLM. Tel 08-737 80 00, Fax 08-618 68 12, www.htf.se

Ämnen

  • Fackligt