Pressmeddelande -

HTF välkomnar stärkt skydd för föräldralediga: "Äntligen!"

Idag fattar riksdagen beslut om ett stärkt skydd för föräldralediga. HTFs förbundsordförande Holger Eriksson överlämnar personligen blommor till arbetslivsminister Hans Karlsson (och representanter från arbetsmarknadsutskottet) i anslutning till att riksdagsdebatten är avslutad (cirka klockan 14.00). HTF har på många olika sätt uppmärksammat de problem som gravida och föräldralediga drabbas av i arbetslivet. Redan i maj 2003 uppvaktade förbundet arbetslivsminister Hans Karlsson och krävde ett stärkt skydd för föräldralediga och ett förbud mot att låta uppsägningstiden löpa under föräldraledigheten. Från och med den 1 juli får föräldraledighetslagen en ny regel som förbjuder arbetsgivare att missgynna arbetssökande och arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Uppsägningstiden för en föräldraledig arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist ska börja löpa först när den föräldraledige återgår i tjänst. Pressekreterare Maria Mirsch Tel: 08-737 82 68 Mobil: 070-668 90 42 Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102, 104 25 STOCKHOLM. Tel 08-737 80 00, Fax 08-618 68 12, www.htf.se

Ämnen

  • Fackligt