Extra bolagsstämma i Tornet och ändrat datum för årsstämma

Tid 15 Juni 2006 00:00 – 00:00

I anledning av ägarförändringarna i Tornet har idag extra bolagsstämma för val av ny styrelse avhållits. Stämman beslöt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma välja Olle Knaust (omval) samt nyval av Christian Hermelin, Anders Hörnqvist, Roger Johansson och Erik Paulsson. Till styrelsens ordförande valdes Erik Paulsson. Ändrat datum för årsstämma i Tornet Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls i direkt anslutning till stämman beslutades att senarelägga årsstämman till den 15 juni 2006. Danderyd 2006-05-03 Fastighets AB Tornet (publ) För mer information kontakta: Erik Paulsson, 08-555 148 18, 0733-87 18 18

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Relaterat innehåll