Pressmeddelande -

Tornet säljer fastigheter i Stockholm och Göteborg

Fastighets AB Tornet har sålt 14 fastigheter i Stockholm och 34 fastigheter i Göteborg till ett försäljningspris av 3 757 Mkr. Försäljningspriset översteg bokfört värde med 8,8 %. För mer information om fastigheterna, se Tornets webbsida www.tornet.se under rubriken fastigheter. Danderyd 2006-05-02 Fastighets AB Tornet (publ) För mer information vänligen kontakta: Christel Armstrong Darvik, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 02, mobil 070-542 34 84.

Ämnen

  • Ekonomi, finans