Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Vi behöver fortfarande hålla avstånd och sprida ut oss. De populära besöksmålen kommer vara under fortsatt högt tryck under sommaren och vi behöver hjälpas åt för att både besökare och lokalbefolkning ska känna sig trygga.

Vi behöver fortfarande hålla avstånd och sprida ut oss. De populära besöksmålen kommer vara under fortsatt högt tryck under sommaren och vi behöver hjälpas åt för att både besökare och lokalbefolkning ska känna sig trygga.

ATTA har tagit fram guider med riktlinjer för hur natur- och kulturturismföretag kan arbeta säkert under covid-19-pandemin.

ATTA har tagit fram guider med riktlinjer för hur natur- och kulturturismföretag kan arbeta säkert under covid-19-pandemin.

15 av de 25 ligger i Skåne!

15 av de 25 ligger i Skåne!

Skåne - where tourism matters

Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Tourism in Skåne
Dockplatsen 26
211 74 Malmö