Gå direkt till innehåll
© Tannus Photography
© Tannus Photography

Pressmeddelande -

​Branschöverskridande möten för nya naturupplevelser

I samband med The Conference och The Festival 26 - 30 augusti, bjuder Tourism in Skåne och Media Evolution in till The Excursion. En testpilot för en ny innovationsprocess, där branschöverskridande möten på sikt ska främja innovationsgraden i Skåne och även leda fram till nya produkter, tjänster och processer. 

Aktiviteten under The Conference har fokus på naturupplevelser i Skåne och hur de kan utvecklas genom digitala lösningar för att möta den framtida urbana internationella besökarens behov. För att släppa loss kreativiteten innebär The Excursion att deltagarna spenderar dagen i Fulltofta Naturcentrum.

The Excursion #1 blir en pilot, men tanken är att formatet ska kunna upprepas med fokus på andra teman. Genom att sammanföra helt olika branscher kan nya samarbeten och idéer uppstå och förverkligas.

 - The Excursion ger företag från olika branscher en möjlighet att utbyta perspektiv, kompetens och kontakter. En förhoppning är att detta så småningom ska leda till nya samarbeten inom produkt- och tjänsteutveckling, säger Maria Larsson, ansvarig för den öppna innovationsarenan CoDest på Tourism in Skåne.

Deltagare från besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, akademin, övriga klustermedlemmar och relevanta branscher handplockas och matchmakas in i grupper baserat på kompetenser och branschperspektiv, där det finns potential för framtida samarbete. Deltagare till eventet i augusti är t.ex. designers, utvecklare inom VR och AI, markägare, boendeföretag, produktutvecklare, upplevelseaktörer, akademin samt gamification/dataspelsföretag.

The Excursion är ett komplement till tidigare speed dating som Tourism in Skåne genomfört tillsammans med Form Design Center inom den öppna innovationsarenan CoDest. Aktiviteten tillsammans med Media Evolution, vid The Festival i anslutning till The Conference 26 augusti, sker inom ramen för klustersamverkan. Det kopplar även an till Tourism in Skånes framtidsprojekt Beyond the Future samt den strategiska inriktningen att lyfta Skåne som en destination för kreativ livsstil.

För mer information, kontakta gärna:
Maria Larsson, 0725-99 83 23, maria.larsson@skane.com

Vi välkomnar journalister att delta i The Excursion den 26 augusti kl 09:00 – 15.30. Meddela oss om du vill komma.

Ämnen

Regioner


Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Skåne - where tourism matters

Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Tourism in Skåne
Dockplatsen 26
211 74 Malmö