Gå direkt till innehåll
Hornborgasjön, Västergötland Fotograf: Lukasz Warzecha
Hornborgasjön, Västergötland Fotograf: Lukasz Warzecha

Pressmeddelande -

Ett jättekliv för vandrings-Sverige när ett nationellt ramverk tar form

För en dryg vecka sen presenterades, på en direktsänd konferens i Falun, för första gången kvalitetskriterier för hur Sverige kan arbeta med utveckling av vandringsleder i framtiden. Kvalitetskriterierna, som är första steget i ett gemensamt nationellt ramverk, ska ge hela landet förutsättningar att arbeta enligt gemensamma standards och regelverk kring ledutveckling.

 - Det var en historisk dag när kvalitetskriterierna presenterades. Vi ser ett stort behov av ett ramverk. Allt fler besökare söker sig ut i naturen och det ökade trycket på lederna innebär större slitage och belastning på vissa platser. Detta understryker behovet av kraftsamling kring ett gemensamt ramverk som kan hantera detta, berättar Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne AB

 - En förutsättning för att utveckla företag och produkter inom naturturism är att det finns attraktiva leder som företag kan verka kring. Leder som möter besökarnas krav och behov och som bidrar till att skapa en efterfrågan på produkter med naturupplevelse i centrum. Vår ledinfrastruktur behöver utvecklas för att skapa bättre möjligheter för företag, säger Linnea Ax, Tillväxtverket.

  För ett år sen startade arbetet med att ta fram ett nationellt ramverk. Det är första gången en nationell mobilisering kring ett projekt sker på detta sett, där projektorganisationen hämtar kunskap från hela landet. Projektet delfinansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket.

  En tillsatt projektgrupp och referensgrupp har under året arbetat intensivt, tillsammans med ”led-Sverige”, för att ”sätta” kriterierna. De presenterades i sin helhet på kunskapsdagen den 11 februari som drog deltagare från hela landet. Hela 250 personer lyssnade och interagerade genom chatt och enkäter. Talarna utgjordes av representanter från myndigheter såsom Tillväxtverket, Trafikverket, Naturvårdverket, Lantmäteriet och Jordbruksverket. Även Svenska Turistföreningen, Naturturismföretagen och Pilgrim i Sverige fanns representerade.

  Kunskapsdagen bjöd även på exempel hur kriterierna kan användas konkret i arbetet med ledutveckling. Västkuststiftelsen är en av de organisationer som redan nu dragit nytta av kriterierna för att få bättre struktur på led-arbetet.

  I nästa steg arbetar projektet vidare med att ta fram en verktygslåda och ett pedagogiskt processverktyg för att hela led-Sverige nu ska ha möjlighet att arbeta enligt ramverket.

  Se konferensen här: Kunskapskonferens 11 februari 2021 | Tourism in Skåne (tourisminskane.com)

  Ta del av kvalitetskriterierna och läs mer om projektet här: Nationellt ramverk för vandringsleder | Tourism in Skåne (tourisminskane.com)

  Om projektet
  Projektet Nationellt ramverk för vandringsleder pågår under tre år och finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne AB är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen.

  Kontakt: 
  Johan Engström, projektledare, Visit Dalarna, johan.engstrom@visitdalarna.se,  Tel. 070 - 482 62 88

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

  Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

  Relaterat innehåll

  Skåne - where tourism matters

  Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar och genomför insatser inom marknadsföring, destinationsutveckling och gränsöverskridande innovation för en hållbar utveckling i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat och syftar till att skapa värde för besöksnäringen i Skåne. Vi strävar efter att uppnå visionen i Färdplanen för Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters.

  Tourism in Skåne AB ingår, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB i koncernen Business Region Skåne AB som ägs av Region Skåne Holding AB.

  Tourism in Skåne
  Dockplatsen 26
  211 74 Malmö