Gå direkt till innehåll
Uppstartsmöte för projektet. För namn på deltagarna, se längst ner på sidan.
Uppstartsmöte för projektet. För namn på deltagarna, se längst ner på sidan.

Pressmeddelande -

​Fyra skånska besöksmål utforskar framtidens upplevelser tillsammans

Wanås Konst, Sofiero Slott, Glimmingehus och Form/Design Center utforskar tillsammans hur besökarupplevelsen kan utvecklas för att bättre möta förväntningar och behov. Arbetet leds av inUse och idén uppkom inom Tourism in Skånes öppna innovationsarena, CoDest.

Under 2018 arrangerades ett antal tillfällen med Business Speed Dating av Form/Design Center och Tourism in Skåne AB, som en del i arbetet med den öppna innovationsarenan CoDest. De relationer som skapats har fortsatt i ett antal konkreta samarbeten och fortsatta affärer. Bland annat har ett arbete uppstått mellan interaktions- och tjänstedesigners och verksamheter från besöksnäring där nya produkter och förstärkta upplevelser skapas. Under ledning av upplevelse- och tjänstedesignbyrån inUse kommer Wanås konst, Sofiero slott, Glimmingehus och Form/Design Center utveckla sina besökarupplevelser, med utgångspunkt i besökarnas förväntningar och behov.

 - Detta är ett utmärkt exempel på hur innovation skapas ur samverkan mellan olika branscher och leder till konkret och kundanpassad utveckling. Genom att satsa tillsammans optimeras resurserna och nya kontaktytor bäddar även för framtida samarbeten, säger Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne.

De fyra besöksmålen i projektet står var och en inför en omställning med satsningar i fysiska och digitala kontexter för att växla upp verksamheten. Utmaningarna ser lite olika ut, men gemensamt för samtliga är att man behöver öka sin kunskap om besökarna för att göra rätt vägval i satsningar framåt. Hur ser helhetsupplevelsen ut idag och hur kan den se ut imorgon för att möta besökarnas drivkrafter, förväntningar och behov?

Arbetet kommer att börja med en kartläggning av beteendemönster bland olika besökstyper för att förstå drivkrafterna bakom. Sedan kommer potential för att attrahera och vara relevanta för både befintliga och nya grupper av besökare identifieras. Vägval och beslut kommer att växa fram succesivt genom en iterativ process, allt eftersom deltagarna tillsammans får djupare insikter.

 - Vi identifierar och prioriterar viktiga steg som besöksmålen kan ta på kort och lång sikt för att skapa värde för såväl besökare som verksamhet och samhälle, säger initiativtagaren Emma Estborn, business manager på inUse. 

Resultatet av processen blir dels en grund för att göra strategiska vägval i fortsatta satsningar och dels ett kund-centrerat arbetssätt för fortsatt strategiskt arbete och kontinuerlig utveckling av besökarupplevelsen. 

 - Deltagarna får ett ramverk av kunskap, insikter och vägval som de kan arbeta vidare med och fylla på efterhand, fortsätter Emma Estborn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne AB, 0768-87 07 30
Emma Estborn, Business Manager på inUse, 0733-92 20 80

Namn på deltagarna i projektet (se även bild):
Övre raden från vänster: Marina Jackler (FDC), Johanna Sjögren Duthy (FDC), Jan Olofsson (Glimmingehus), Anna Schibli (Sofiero), Annika Malmgren (Sofiero), Emma Estborn (inUse)

Nedre raden från vänster: Isa Hardemo (inUse), Dorte Bo Bojesen (FDC), Mattias Givell (Wanås Konst), Maria Lindblom (TiS), Helene Östberg (TiS).

På bilden saknas Gabriella Rubin och Linda Vikner Backlund (inUse) samt Maria Larsson (TiS) som tagit över efter Maria Lindblom.

Ämnen

Taggar

Regioner


Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).