Gå direkt till innehåll
​I Skåne ska turismen bidra till en hållbar framtid

Pressmeddelande -

​I Skåne ska turismen bidra till en hållbar framtid

I den färdplan för turismen mot 2030 som nu stakats ut ska turismen bidra till att Skåne blir en bättre plats för både boende och besökare. Rätt hanterad kan turismen bli en del av lösningen för en hållbar framtid. Bland de insatser som krävs kan nämnas etablerandet av en arena för Tourism Social Responsibility och insatser för att bygga ett ansvarsfullt gästskap.

Att besöksnäringen är en viktig basnäring som ger viktiga skatteintäkter, arbetstillfällen och en ökad attraktivitet känner de flesta till, men det förekommer ibland också farhågor om att turismen kan bli en belastning på lokalsamhället och naturen. Rätt hanterad har turismen full potential att användas som ett verktyg i framtidens samhällsbygge och utgöra en viktig del av lösningen för en hållbar framtid. Det menar Tourism in Skåne AB, som är Skånes regionala destination management organisation.

Med gemensamma insatser som leder utvecklingen i rätt riktning kommer turismen att bidra till högre livskvalitet både för besökare och boende. Färdplanen för dessa insatser har processats fram under 2019 och är nu klar för utrullning. En viktig insats handlar om etablerandet av en arena för Tourism Social Responsibility (TSR).

 - Vi tar rygg på det välkända begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) och för in tänket när det gäller turism. Det handlar om att ta ett gemensamt ansvar för de platser som besöks, både bland de boende, besöksnäringen, det offentliga och besökarna, säger Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne AB.

Tourism in Skåne vill samla de offentliga aktörerna i Skåne kring arbetet med att säkerställa en hållbar tillväxt för hela Skåne. En av målbilderna handlar om att hela Skåne ska leva året runt. I detta sammanhang är turismen central och för detta krävs utvecklingsinsatser, och styrning av besöksflödena genom bland annat vägledning till besökarna.

Ett annat centralt begrepp som Tourism in Skåne nu lanserar och som också kräver samordnade insatser, är gästskap.

 - Vi brukar tala om värdskap, och fokusera på vad destinationen ska leva upp till för krav från besökarna. Men här för vi in ansvaret även hos dem som kommer hit, förklarar Pia vidare. Många vill lära sig om platsen de besöker. Uppleva svensk natur, mat och kultur, på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, men behöver kunskap och förutsättningar att göra rätt.

För att lyckas med den nya färdplanen, som går under namnet Tourism matters! måste turism- och besöksnäringsfrågor få ett ökat inflytande på den politiska agendan, och ta plats på nya arenor. Det måste också skapas förutsättningar för innovationskraft, och därmed ökad omställningsförmåga.

Mer information:
Den långsiktiga färdplanen mot 2030, Tourism Matters! har utarbetats i bred förankring med offentliga aktörer i hela Skåne. Arbetet inleddes i början av 2019 med en tillbakablick på Collaborative Tourism 2020. En gedigen omvärlds- och nulägesanalys genomfördes. Skånes samtliga 33 kommuner har bjudits in under processens gång liksom relevanta delar av Region Skåne. I december 2019 antogs planen av Tourism in Skåne AB’s styrelse, och den kommer nu att rullas ut på bred front.

Kontakta oss gärna:
Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne AB, 0768-870730

Ämnen

Regioner


Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Skåne - where tourism matters

Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Tourism in Skåne
Dockplatsen 26
211 74 Malmö