Gå direkt till innehåll
Närmarknaderna står för kraftig ökning av gästnätter i Skåne

Pressmeddelande -

Närmarknaderna står för kraftig ökning av gästnätter i Skåne

De utländska gästnätterna ökade under 2019 med 6,2% och står därmed för 27 % av alla gästnätter i Skåne, vilket är mer än något tidigare år.

Totalt hade Skåne drygt 6,5 miljoner gästnätter under 2019, en ökning med 5,2 % eller drygt 320 000 gästnätter jämfört med 2018. De utländska gästnätterna var 100 000 fler än 2018, en ökning med 6,2%. Totalt utgjorde de 1,7 miljoner.

Det är framförallt de två största utlandsmarknaderna, Tyskland och Danmark, som står för ökningen. Tyska gästnätter ökade med hela 18,2 % och de danska ökade med 8,5 %. Även de svenska gästnätterna ökade, +4,9 % till drygt 4,8 miljoner.

 - Det är glädjande att konstatera att Skåne fortsätter attrahera utländska besökare, med stora ökningar från våra viktiga närmarknader Tyskland och Danmark. Dessa marknader har en fortsatt stor potential, säger Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne AB.

Ett område med särskilt kraftig ökning är Söderslätt, där Trelleborg, Skurup och Vellinge tillsammans hade 23% fler gästnätter än året innan.

 - Evenemang och investeringar i besöksnäringen ligger oftast bakom ökningar av detta slag. Fritid Österlen tog över och investerade i campingen i Falsterbo 2017 och Mossbylund satsar stort och ökar hela året. Svaneholms slott arrangerade Svaneholm Open 2019, vilket drog stor publik, förklarar Pia vidare.

För mer information:
​Pia Jönsson Rajgård, Tourism in Skåne AB, pia.jonsson-rajgard@skane.com, 0768-870730

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Relaterat innehåll

Skåne - where tourism matters

Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar och genomför insatser inom marknadsföring, destinationsutveckling och gränsöverskridande innovation för en hållbar utveckling i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat och syftar till att skapa värde för besöksnäringen i Skåne. Vi strävar efter att uppnå visionen i Färdplanen för Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters.

Tourism in Skåne AB ingår, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB i koncernen Business Region Skåne AB som ägs av Region Skåne Holding AB.

Tourism in Skåne
Dockplatsen 26
211 74 Malmö
Besök våra andra nyhetsrum