Gå direkt till innehåll
Fotograf: Miriam Preis, Folkets orangerie, Folkets Park Malmö
Fotograf: Miriam Preis, Folkets orangerie, Folkets Park Malmö

Pressmeddelande -

Tourism in Skåne tar nytt grepp för att forma framtidens evenemang

Turismen och besöksnäringen är en av de hårdast drabbade branscherna under Coronapandemin. Tourism in Skåne, som har i uppdrag att främja hållbar tillväxt inom den skånska besöksnäringen, har initierat flera olika insatser för att driva den omställning som krävs. Inom ramen för projektet Gastrolution of Skåne får nu tre evenemangsarrangörer inom mat och dryck, med hjälp av konsultbolagen BLK LZY och We are Laja, möjlighet att se över sina strategier för att hitta rätt i framtidens sätt att mötas – i det vi kommer att kalla det ”nya normala”.

Tourism in Skåne arbetar för att positionera Skåne som en av Sveriges starkaste destinationer. Pandemin har drabbat evenemangsarrangörer extremt hårt, då deras utbud har fått ställas in, skjutas upp och/eller digitaliseras.

– Efter samtal med flera evenemangsarrangörer såg vi att de hade ett behov av att se över sina strategier. Pandemin bromsade allt och har fått många att stanna upp och faktiskt ställa sig frågan, varför finns vi? Vi ville inte begränsa arbetet till att endast handla om den rådande pandemi-situationen eller vilka format som är bäst - fysiska eller digitala. Snarare såg vi en möjlighet att ställa frågor som; hur kan vi långsiktigt skapa värde för våra besökare – oavsett vilket format som kommer gälla i framtiden, säger Sofie Broomé projektledare för Gastrolution of Skåne på Tourism in Skåne.

De tre evenemangsarrangörerna Skånes Dryckesproducenter, Skånska drycker och Skånes Matfestival är de arrangörer som är en del av omställningsprocessen. Tourism in Skåne har anlitat bolagen BLK LZY och We Are Laja, som har erfarna konsulter inom bland annat innovation- och affärsutveckling, för att tillsammans stötta och vägleda arrangörerna i strategiarbetet.

– Att vända perspektivet och titta på sin verksamhet utifrån-och-in, från kundens perspektiv, är grunden för att ta reda på hur vi kan skapa värde på nya sätt oavsett format. För evenemangen har det gett en möjlighet att sätta en riktning för vad de vill åstadkomma på både kort och lång sikt, genom ett kundcentrerat angreppssätt, säger Emma Estborn, affärsutvecklare och verksamhetsansvarig BLK LZY Malmö.

– Genom att delta i omställningsprocessen har vi kunnat identifiera vårt nuläge och vilka intressenter vi jobbar för, samt vilka våra kort- och långsiktiga målsättningar är. Vi har nu verktygen att jobba målinriktat med att fortsätt skapa värde, både för våra medlemmar men också för besökare, i en tid där ingenting är business as usual, säger Jakob Thomsgård, ordförande Skånes Dryckesproducenter.


Om The Gastrolution of Skåne

Projektet The Gastrolution of Skåne är ett projekt som beviljats stöd av Jordbruksverket inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 och finansieras delvis med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Tourism in Skåne AB är projektägare och samverkanspartners är LRF Skåne, Region Skåne/Regional Utveckling och Event in Skåne AB.


Kontaktuppgifter
Namn: Sofie Broomé, Tourism in Skåne
E-post: sofie.broome@skane.com
Telefonnummer: + 46(0)725-75 20 99


Namn: Emma Estborn, Black Lizzy
E-post: emma.estborn@blacklizzy.se
Telefonnummer: +46(0)733-92 20 80

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Skåne - where tourism matters

Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar och genomför insatser inom marknadsföring, destinationsutveckling och gränsöverskridande innovation för en hållbar utveckling i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat och syftar till att skapa värde för besöksnäringen i Skåne. Vi strävar efter att uppnå visionen i Färdplanen för Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters.

Tourism in Skåne AB ingår, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB i koncernen Business Region Skåne AB som ägs av Region Skåne Holding AB.

Tourism in Skåne
Dockplatsen 26
211 74 Malmö