Gå direkt till innehåll
Mick Daly, som driver Smygehuk Lightouse Hostel, är en av de skånska aktörerna som är med i samarbetet med schweiziska Kontiki Reisen.
Mick Daly, som driver Smygehuk Lightouse Hostel, är en av de skånska aktörerna som är med i samarbetet med schweiziska Kontiki Reisen.

Pressmeddelande -

Turism som spelar roll för det skånska lokalsamhället

– Turism har potential att skapa positiva effekter för en plats, men det finns också en risk att den kan bli en belastning, säger Josefine Carlsson på Tourism in Skåne AB som har inlett ett nytt samarbete med den schweiziska researrangören Kontiki Reisen.

Tillsammans med aktörer på tre skånska platser ska projektet Spela roll utveckla och testa nya sätt att arbeta med hållbar plats- och produktutveckling. Tanken är att samverka i hela kedjan, från det internationella resesäljledet till skånska företag, region, kommuner, lokalbefolkning och föreningar, för att skapa upplevelser som har så många positiva effekter för platsen som möjligt.

Nu i början av juni startar Tourism in Skåne AB och Kontiki Reisen workshops för nyckelaktörer på de tre platserna i Trelleborg, Hässleholm och Malmö.

– Hela poängen är att man arbetar tillsammans i alla led från början. Det handlar om att få in olika perspektiv och behov som finns på platsen tidigt, säger Josefine Carlsson, ansvarig för naturturism på Tourism in Skåne AB.

Projektet syftar till att utveckla nya hållbara upplevelser för den medvetne resenären. Det finns en växande trend kring regenerativ turism, som bygger på tanken att besökarna bidrar positivt till platsen, till exempel genom att hjälpa till att bevara naturen eller kulturen. Helt enkelt att lämna efter sig en bättre plats när de åker hem än vad den var när de kom.

– När vi blev tillfrågade om att delta i Spela Roll var vi snabba med att tacka ja! Självklart ser vi en möjlighet att kunna arbeta mot våra egna framtida affärsvisioner men vi ser det också som en fantastisk möjlighet att vara en del av den framtida utvecklingen av området, säger Michael Daly på STF Smygehuk Lighthouse Hostel.

Spela roll är ett konkret exempel på hur Tourism in Skåne AB arbetar utifrån den strategiska färdplanen mot 2030, med visionen Skåne – where tourism matters, där en bärande tanke är att turismen kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Turism, på rätt villkor, kan vara en god kraft för en hållbar förändring – en vision som Kontiki Reisen delar och som de har arbetat utifrån under lång tid på flera platser i världen.

Om Spela roll
Spela roll är ett treårigt samarbete mellan Tourism in Skåne AB och den schweiziska researrangören Kontiki Reisen. Syftet med samarbetet är att testa och utveckla nya sätt att arbeta med hållbar plats- och produktutveckling. Under 2022 har tre partnerkommuner med nyckelaktörer i form av företag anmält intresse för att medverka; Malmö och Travelshop, Hässleholm och Källarbacken samt AB Visit Trelleborg och STF Smygehuk Lighthouse Hostel.

Om Kontiki Reisen
Kontiki Reisen är en av Schweiz ledande researrangörer. Med regenerativt resande som affärsidé arbetar de huvudsakligen mot de nordiska länderna. Sedan ett antal år ägs Kontiki av tyska Dertour som i sin tur ägs av en av Tysklands största livsmedelskoncerner. Företaget har kontor i Baden. 

För mer information, kontakta gärna:
Josefine Carlsson, Strategiskt ansvarig - naturturism på Tourism in Skåne AB, josefine.carlsson@skane.com, +46 72 5569987

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar och genomför insatser inom marknadsföring, destinationsutveckling och gränsöverskridande innovation för en hållbar utveckling i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat och syftar till att skapa värde för besöksnäringen i Skåne. Vi strävar efter att uppnå visionen i Färdplanen för Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters.

Tourism in Skåne AB ingår, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB i koncernen Business Region Skåne AB som ägs av Region Skåne Holding AB.

Skåne - where tourism matters

Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar och genomför insatser inom marknadsföring, destinationsutveckling och gränsöverskridande innovation för en hållbar utveckling i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat och syftar till att skapa värde för besöksnäringen i Skåne. Vi strävar efter att uppnå visionen i Färdplanen för Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters.

Tourism in Skåne AB ingår, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB i koncernen Business Region Skåne AB som ägs av Region Skåne Holding AB.

Tourism in Skåne
Dockplatsen 26
211 74 Malmö