Gå direkt till innehåll
Visit South Sweden – Ska locka danskar till södra Sverige efter pandemin

Pressmeddelande -

Visit South Sweden – Ska locka danskar till södra Sverige efter pandemin

När den nationella organisationen Visit Sweden avslutade bearbetningen av den danska marknaden i slutet av 2019 gick de regionala turismaktörerna i Skåne, Småland, Öland, Halland och Blekinge samman i ett nytt partnerskap för att marknadsföra södra Sverige i Danmark. Sedan drabbades världen av pandemin som satte stopp för resandet. Men nu, med hopp om att resandet snart kan ske utan risk för smittspridning, lanseras den nya hemsidan: visitsouthsweden.dk

- Den danska marknaden är viktig för många företagare i södra Sverige och vi hoppas på en snabb återhämtning när det är rätt läge, säger Heléne Östberg, varumärkes- och innovationschef på Tourism in Skåne som driver samarbetet.

Partnerskapet mellan regionerna är ett sätt att kraftsamla resurser och undvika konkurrens och dubbelarbete.

- Samtidigt blir vi mer relevanta och attraktiva för målgruppen med ett större utbud när vi marknadsför oss tillsammans, berättar Heléne.

Den geografiska närheten i kombination med ett varierat utbud gör att danskarna kan besöka södra Sverige ofta under hela året. De största drivkrafterna för danskarna att resa till Sverige är att komma bort från vardagen och njuta av mat och dryck, uppleva nya platser och städer och så lockar naturen. Nästan en tredjedel av målgruppen vill uppleva naturen och lugnet, gärna genom att vara aktiva. Vandring, paddling och cykling är populära aktiviteter.

- Vi vill fånga upp danskarnas intresse, inspirera och guida dem till upplevelser i södra Sverige. Vi kommer att arbeta med press, influencers, digital annonsering och så lanserar vi en ny hemsida visitsouthsweden.dk och konton på Facebook och Instagram, säger Heléne och förklarar att eftersom Södra Sverige har högt besökstryck under högsommaren med både inhemsk och internationell turism kommer man att lägga fokus på att locka hit besökare utanför denna period och kommunicera södra Sverige som en året runt-destination.

- Majoriteten av danskarna har sin huvudsemester under perioden 15 juni – 15 augusti, men den geografiska närheten gör södra Sverige till ett attraktivt resmål även för en långweekend och dessa resor förläggs mer spritt över året. Det finns också en potential med allt fler som kan arbeta på distans och såklart de äldre danskarna som har arbetslivet bakom sig och därmed möjlighet att resa när som helst, fortsätter hon.

Hon tror att när världen snart öppnar sig igen med pandemin i färskt minne, kommer det att bli mer attraktivt att resa under perioder då man slipper trängsel.

- En hållbar destination måste skapa balans i besöksflödena och sträva efter att vara en levande destination året runt. Men istället för att ”översätta” sommarens Sydsverige till resten av året ska vi lyfta fram unika upplevelser som är attraktiva utanför sommarperioden.

För mer information, välkommen att kontakta:
Heléne Östberg, Varumärkes- och Innovationschef på Tourism in Skåne, 0768-89 04 22, helene.ostberg@skane.com

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Skåne - where tourism matters

Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar och genomför insatser inom marknadsföring, destinationsutveckling och gränsöverskridande innovation för en hållbar utveckling i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat och syftar till att skapa värde för besöksnäringen i Skåne. Vi strävar efter att uppnå visionen i Färdplanen för Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters.

Tourism in Skåne AB ingår, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB i koncernen Business Region Skåne AB som ägs av Region Skåne Holding AB.

Tourism in Skåne
Dockplatsen 26
211 74 Malmö