Pressmeddelande -

Examen, Energieffektiva system - 6 av 10 har redan fått jobb!

Nu har de studenter som påbörjade ky-utbildningen Energieffektiva system på Tranås Utbildningscentrum i januari 2009 tagit sin examen, och redan på examensdagen har 60 % av de studerande fått jobb!

Fredagen den 21 maj var det dags för en positiv grupp energistudenter att lämna Tranås Utbildningscentrum med examensbeviset i sina händer. För studenterna ser framtiden ljus ut. Det finns idag en större medvetenhet kring energi-, miljö- och klimatfrågor, vilket gör att energieffektivisering är en högaktuell fråga. Detta gör att utsikterna för studenterna att få jobb är mycket goda.

De studerande har under 1,5 år läst om, och analyserat, energianvändningen i byggnader, samt studerat bland annat byggnadsteknik, ventilationsteknik och övergripande systemtänkande. Sista terminen har de studerande fått möjlighet att fördjupa sig, antingen mot installation eller mot energianalys. Efter examen kommer de nu att kunna arbeta som bland annat installatörer, servicetekniker, energiexperter, energianalytiker eller med energikartläggningar.

Under avslutningshögtiden talade utbildningschef Carin Magg och utbildningsledare Fredrik Nilsson till studenterna. Talade gjorde även Erika Brokvist som representant för ledningsgruppen, samt Otto Montelius som representant för studenterna. Två studenter hedrades med varsitt stipendium för goda studieresultat, gott kamratskap och starkt visat intresse. De två studenterna var Anna Solid som fick ett stipendium av Tranås Energi AB, utdelat av Niklas Johansson, samt Otto Montelius som fick ett stipendium av Energi- och miljötekniska föreningen, utdelat av Mikael Wihlborg.

För ytterligare information och frågor kontakta Anette Stendahl, Marknadskommunikatör på Tranås Utbildningscentrum, på telefon 0140-687 24, anette.stendahl@tranas.se 

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • energi
 • energieffektivisering
 • jönköping
 • jönköpings län
 • klimatförändringar
 • ky-utbildning
 • studera
 • studier
 • utbildningar
 • östergötland
 • energieffektiva system
 • energi- och miljötekniska föreningen
 • tranås energi
 • tranås
 • klimat
 • examen
 • utbildning

Regioner

 • Jönköping

Tranås Utbildningscentrum, TUC, är ett utvecklingsscentrum med fokus på utbildning, kompetensutveckling och utvecklingsprojekt. Vår verksamhet har två huvudinriktningar, eftergymnasial utbildning och kompetensutveckling för näringslivet.

Vårt mål är att kunna erbjuda individer, företag och organisationer ett brett utbud av utbildningar som speglar marknadens behov och önskemål, och därmed skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Vi ser utbildning som ett verktyg för att nå tillväxt.

www.alltomtuc.se