Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Transfer finns för att hjälpa unga människor att inspireras och hitta rätt i arbetslivet.

Transfers idé är att med föreläsare som förebilder ge ungdomar i gymnasieskolan:

insikter – förmedla kunskap
inspiration – uppmuntra till lärande, entreprenörskap och egna initiativ
ingångar – ge kontakter och öppningar till näringslivet
Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsningar till skolan från näringslivet. Syftet är att skapa insikt i yrkeslivet samt att inspirera till studier, egna initiativ och entreprenörskap. Transfer är en neutral plattform mellan skola och näringsliv – ideellt, icke-vinstdrivande, politiskt obundet och finansieras gemensamt av partner, såväl näringslivet som offentliga medel.

Transfers kunskapsnätverk:– Föreläsare bidrar ideellt med sin tid och delar med sig av kunskaper och erfarenheter till eleverna.
– Lärare beställer föreläsningar kostnadsfritt och integrerar dem i undervisningen.
– Partner från näringslivet, myndigheter, stiftelser och kommuner bidrar med resurser och föreläsare.
– Transfer matchar skolornas beställningar med föreläsare samt driver och utvecklar nätverket.Transfers föreläsare kommer från olika branscher och representerar många yrken; företagsledare, ekonomer, ingenjörer, marknadsförare, entreprenörer, personalchefer etc.
Transfer startade år 2000 och är ett snabbt växande nätverk verksamt i regionerna Mälardalen, Stockholm-Uppsala, Västsverige och Skåne.
Vår vision är att vara en etablerad verksamhet som finns tillgänglig i hela landet och som på ett naturligt sätt utgör en plattform för samverkan mellan skola och näringsliv.