Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Antalet allvarligt skadade i trafiken måste ner

Säkerheten för de oskyddade trafikanterna förbättras. Det är en av slutsatserna som Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI drar i den analys om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens.

Sverige har som mål att halvera antalet dödade i vägtrafiken mellan 2007 och 2020 och minska antalet allvarligt skadade med en fjärdedel. Antalet dödade år 2014 uppgick enligt officiell statistik från Trafikanalys till 270 personer vilket innebär att målet med högst 220 antal dödade kommer att kunna uppnås.

Däremot blir det svårare att minska antalet allvarligt skadade från 5 400 (år 2007) till 4000 som är målet för 2020. Under 2014 uppgick antalet allvarligt skadade till 4900 vilket är en ökning med 2 procent jämfört med år 2013. Ökningen av det totala antalet allvarligt skadade de senaste två åren beror främst på att antalet allvarligt skadade cyklister ökat, från cirka 1 800 till cirka 2 200.

– Att fler cyklar är mycket positivt för samhället och individen men tyvärr innebär det också att fler cyklister skadas. Därför måste trafiksäkerhetsarbetet för de oskyddade trafikanterna intensifieras, till exempel genom att vägmyndigheter som Trafikverket och kommuner har en infrastruktur och vägunderhåll som är anpassad för de oskyddade trafikanterna, säger Hans Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen och en av medlemmarna i analysgruppen.

Andra faktorer som måste förändras är att trafikanterna håller hastigheterna på vägarna. Läs hela analysen på Trafikverkets webbplats.

Ämnen

Taggar


Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00
Monica Näslund

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig
Mikael Andersson

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef