Gå direkt till innehåll
Entré Ystads lasarett
Entré Ystads lasarett

Pressmeddelande -

­­­Omtag kring Sjukhusstyrelse Ystads åtgärder för budget i balans.

Under fredagen sammanträde presidieberedningen på Sjukhusstyrelse Ystad. Fokus var primärt kostnadsreducerande åtgärder för att nå en budget i balans. Med hänsyn tagen till 2023 års resultat och den årliga kostnadsuppräkningen beräknas underskottet 2024 uppgå till – 135 miljoner kronor om inga åtgärder vidtas. Den framtagna och beslutade åtgärdsplanen som går vidare till nämnden omfattar 75,1 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsen föreslår därefter att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomlysa verksamheterna så att bemanningen kan reduceras motsvarande 59,9 miljoner kronor.

— Reduktionen ska ske genom att vissa anställningar inte återanställs vid avgångar. Jag har förtroende för att verksamhetscheferna gör kloka bedömningar om vilka anställningar som ska återbesättas och vilka som inte ska. Säger Lars Lundberg (KD), ordförande för sjukhusstyrelse Ystad.

  Åtgärder som omfattar de 75,1 miljoner kronorna innebär bland annat:

  • Sammanslagning barn- och ungdomsmottagningar (i enlighet med SHS beslut 2023-12-21),
   7.5 miljoner kronor
  • Minskade samordningskostnader, 5,4 miljoner kronor
  • Vakanshållning av tjänster, 20,8 miljoner kronor
  • Kloka val - Undvika onödiga röntgen och labbkostnader, 11,4 miljoner kronor

  — Att det görs kloka val i vården är viktigt och arbetssättet i vården måste ständigt förändras. Genom att se över hur lasarettet arbetar med röntgen och labb kan vi kraftigt minska kostnaderna för verksamheten, istället för att villkorslöst höja skatten som Socialdemokraterna ständigt pratar om. Avslutar Lars Lundberg (KD). Det handlar i grund och botten om att ge rätt vård på rätt nivå.

  Kontakt:

  Lars Lundberg (KD)

  Ordförande sjukhusstyrelse Ystad

  070-964 07 24

  Karl Melin (M)

  Ledamot i Sjukhusstyrelse Ystad

  karlmelin@live.se

  Amanda Weimarck (L)

  Ersättare i Sjukhusstyrelse Ystad

  amanda_weimarck@yahoo.se

  Ämnen

  Regioner


  Den borgerliga Treklövern bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna styr tillsammans Region Skåne.

  Kontakter

  Simon Berneblad

  Simon Berneblad

  Presskontakt Politisk sekreterare Kristdemokraterna Region skåne 0763299231

  Borgerliga Treklövern i Region Skåne

  Den borgerliga Treklövern bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna styr tillsammans Region Skåne. Treklövern har bland annat ansvar för Skånes hälso- och sjukvård, regionalutveckling, kollektivtrafik via Skånetrafiken.

  Borgerliga Treklövern i Region Skåne
  Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
  291 89 Kristianstad
  Sweden