Gå direkt till innehåll
Västra Sjöstaden byggs vid havet i Trelleborg. Kommunens förslag till planprogram innehåller bland annat cirka 1800 nya bostäder och en ny utvidgad strand. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Midroc.
Västra Sjöstaden byggs vid havet i Trelleborg. Kommunens förslag till planprogram innehåller bland annat cirka 1800 nya bostäder och en ny utvidgad strand. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Midroc.

Pressmeddelande -

Samråd för Västra Sjöstaden

Planprogrammet

Kommunens förslag på planprogram innehåller cirka 1800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor. Förslaget visar var nya gator, offentliga platser, ny utvidgad strand, parkområde, våtmarksområde och åmiljöer kan skapas.

Planprogrammets vision är att visa hur staden och trelleborgarna kan återfå kontakten med havet, men även hur staden kan förlängas västerut och få bättre koppling mellan Skåre, Allbäcksskogen och innerstaden, samtidigt som det skapas fler bostäder och centrumverksamheter i ett av Trelleborgs finaste lägen.

Trelleborgs kommun bjuder in till samråd

Under perioden 16 november till 13 december bjuder Trelleborgs kommun in till samråd om planförslaget för Västra Sjöstaden. Samrådet innebär att planförslaget finns tillgängligt att ta del av och lämna synpunkter på.

Läs mer och se planförslaget i sin helhet på www.trelleborg.se/vastrasjostaden

Kontakt:

Karin Gallardo, planarkitekt, karin.gallardo@trelleborg.se

Oskar Anselmsson, planarkitekt, oskar.anselmsson@trelleborg.se

Sandra Gustafsson, planchef, sandra.gustafsson@trelleborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.

Sveriges sydligaste kommun

En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Sverige