Pressmeddelande -

Upphandling pågår om ställplatser vid gamla Dux i Trelleborg

Den sedan årsskiftet nedlagda ställplatsen för husvagnar och husbilar bredvid gamla småbåtshamnen i Trelleborg, ersätts nu med en ny tillfällig plats för samma ändamål på platsen där Dux tidigare låg. Trelleborgs kommun upphandlar en arrendator för ställplatsen. Uppdraget omfattar anläggningsarrende med ändamål parkeringsverksamhet och annan tillhörande verksamhet.

Upphandling

Upphandling genomförs som en direktupphandling av Trelleborgs kommun och pågår till den 15 mars. Förutsättningar för upphandlingen, inklusive krav på anbudsgivare och avtalsinformation, finns att ta del av via länken nedan.

Mer information om upphandlingen

Tillfällig ställplats

Flytt av ställplatsen föranleds av Trelleborgs utbyggnadsplaner. Utbyggnaden av Västra Sjöstaden kommer att ske västerifrån med planerad byggstart år 2023, medan utbyggnaden av Västra Sjöstaden längst österut, där ställplatsen är belägen, planeras först runt år 2030.

Stora utvecklingsplaner

Trelleborgs kommun står inför en stor förändring och utveckling inom stadsbyggnad med flera stora projekt och nya utbyggnadsområden. Ett av områdena är Västra Sjöstaden. Utbyggnaden av Västra Sjöstaden innebär en omvandling av cirka 150 000 kvadratmeter markyta från tillverkningsindustri och lagerlokaler till stadsdel med bostäder och centrumverksamheter

Mer information om Västra Sjöstaden

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • bygga, bo och miljö
  • trelleborg
  • näringsliv och arbete

Regioner

  • Trelleborg

Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.