Stockholmsmässan ställer om till förnybart bränsle med hjälp av Triboron

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 08:47 CET

Stockholmsmässan ställer som första svenska mässanläggning om hela sin fordonspark till att köra på 100 procent förnybart bränsle. Genom användning av Triborons teknik och att tanka med vegetabilisk olja minskar bränsleförbrukningen med fem procent. Detta gör att Stockholmsmässan släpper ut 45 ton mindre CO2 om året.

Efter ingående tester ställer nu Stockholmsmässan om till att använda 100 procent förnybart bränsle, s k HVO (hydrerad vegetabilisk olja) i hela bolagets fordonspark. Dessutom används Triborons teknologi för att minska förbrukningen.

”Jag är mycket nöjd med att kunna ställa om till 100% förnybart bränsle och samtidigt också minska förbrukningen. Med detta bidrar Stockholmsmässan till ett bättre klimat och stöttar det fortsatta arbetet för en hållbar mötesplats i ”The Capital of Scandinavia”,” säger Rikard Skärebo, Production Manager, Stockholmsmässan.

Triborons teknologi tillsammans med biobränslet reducerar bränsleåtgången i Stockholmsmässans fordon med i genomsnitt fem procent. På årsbasis motsvarar det mer än ett ton i minskad bränsleförbrukning, och därmed också en avsevärd minskning av CO2-utsläppen som blir 45 ton lägre om året.

”Stockholmsmässan är ett bra exempel på företag som prioriterar hållbarhet på riktigt. Genom att ställa om sin fordonspark till biobränsle och dessutom integrera Triborons teknologi sänker de sin klimatpåverkan här och nu. Förhoppningsvis inspirerar detta fler företag och myndigheter till att göra likadant”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Rikard Skärebo, Stockholmsmässan | +46 (0)70 789 41 75 | rikard.skarebo@stockholmsmassan.se

eller besök www.triboron.com

Stockholmsmässan ställer som första svenska mässanläggning om hela sin fordonspark till att köra på 100 procent förnybart bränsle. Genom användning av Triborons teknik och att tanka med vegetabilisk olja minskar bränsleförbrukningen med fem procent. Detta gör att Stockholmsmässan släpper ut 45 ton mindre CO2 om året.

Läs vidare »

Bensinupproret minskar klimatpåverkan med hjälp av Triboron

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 12:52 CET

Bensinupprorets över 600 000 facebookmedlemmar kommer ges möjlighet att köpa Triboron till förmånliga villkor, för att därigenom sänka bränsleförbrukningen och minska sina klimatpåverkande utsläpp. Samarbetet mellan Triboron och Föreningen Uppror inleds under första kvartalet 2020.

Föreningen Uppror skapades ur Bensinupproret 2.0, som driver kravet att inget drivmedel ska kosta mer än 12 kr litern och att Sverige ska vara världsledande i utvecklingen av fossilfria bränslen. Föreningen har ca 5 000 direktmedlemmar, men driver också facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0” med över 600 000 medlemmar. Föreningen startades för att väcka opinion och sätta press på politikerna att upphöra med de ständiga höjningarna av bränsleskatter i Sverige.

”Triboron är en mycket bra partner till oss och ger våra medlemmar möjligheten att, här och nu, sänka sina kostnader med hjälp av en svenskutvecklad och miljövänlig teknologi. Att Triboron fungerar för alla typer av bränslen, inklusive biobränslen, är en stor fördel”, säger Peder Blohm Bokenhielm, ordförande på Bensinupproret 2.0.

”Vi är mycket glada över att kunna hjälpa Bensinupproret och deras medlemmar att sänka sina bränslekostnader och minska koldioxidutsläppen. Dessutom finns det potential för oss och vår distributör F-link att öka försäljningen till den svenska konsumentmarknaden”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Peder Blohm Bokenhielm, ordf Bensinupproret 2.0 | 076-704 14 24 | peder@bransleupproret.se

eller besök www.triboron.com

Bensinupprorets över 600 000 facebookmedlemmar kommer ges möjlighet att köpa Triboron till förmånliga villkor, för att därigenom sänka bränsleförbrukningen och minska sina klimatpåverkande utsläpp. Samarbetet mellan Triboron och Föreningen Uppror inleds under första kvartalet 2020.

Läs vidare »

Triboron International utser ny verkställande direktör

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 10:41 CEST

Pär Krossling

Styrelsen för Triboron International AB har beslutat att utse Pär Krossling 51 till ny VD. Pär, som i dag är bolagets vice VD och operativa chef, har under drygt ett år vid företaget tydligt visat att han med sin erfarenhet och affärsfokus är rätt person att leda Triboron i den kommersiella expansion man nu går in i.

Pär har med sig en gedigen erfarenhet från kvalificerad teknisk försäljning inom energisektorn.

Thomas Lindskog, nuvarande VD och CTO, övergår till rollen som arbetande Vice Styrelseordförande. Thomas behåller även rollen som CTO medan rekryteringen av ny CTO pågår.

Triboron International AB är inne i entillväxtfas efter en intensiv forskning och utveckling av bolagets unika teknologi för effektivisering av bränslen. Treiboron följer sin plan att under 2018 notera sig på Nasdaq First North.

Styrelsen ser fram mot den fokuserade tillväxtfas som Triboron nu går in i med Pär i ledningen.

Förändringarna trädde ikraft 2018-09-01.

Styrelsen Triboron International AB

Kent Sander

Ordförande

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Styrelsen för Triboron International AB har beslutat att utse Pär Krossling 51 till ny VD. Pär, som i dag är bolagets vice VD och operativa chef, har under drygt ett år vid företaget tydligt visat att han med sin erfarenhet och affärsfokus är rätt person att leda Triboron i den kommersiella expansion man nu går in i.

Läs vidare »

Uppsala Vatten tar täten, Triboron i tanken sänkte förbrukningen med 7%

Nyheter   •   Mar 20, 2018 13:31 CET

Att Uppsala Vatten, som ett kommunalt bolag, tar steget in i vår teknologi är stort, säger COO på Triboron International Per Krossling. Det har som alltid föregåtts av tester och dialoger om huruvida Triboron teknologin i sig är miljövänlig etc. och vi har kunnat påvisa att vi inte bidrar med några ytterligare utsläpp, tvärtom, en kraftig minskning av kanske framförallt CO2.

Nyemissionen i Triboron avslutad och nytt kapital för fortsatt expansion säkerställt

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 13:24 CET

Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om maximalt 3 000 000 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om högst 24 000 000 kronor. Syftet med emissionen var att säkerställa kapital för fortsatt expansion men samtidigt även bredda ägandet i Bolaget inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018.

Bolaget tillfördes genom emissionen cirka 600 nya aktieägare och drygt 16 500 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 %.


VD Thomas Lindskog i en kommentar

-Genom emissionen har vi säkerställt kapital för fortsatt expansion samtidigt som vi breddat ägandet i Bolaget inför höstens planerade listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Nu ligger fokus på att utveckla våra samarbeten med t.ex. Future Fuels som betyder att Triborons teknologi integreras i deras bränslen. Avtalet löper under tio år och betyder fullt utbyggt cirka 40-50 MSEK i årlig omsättning för oss. Sedan har vi distributionssätten av Future Fuels bränslen i Norden där vi är nära att träffa avtal med en passande partner för distribution. Vi har även avtalet med Future2green som jobbar med tvåtaktsbränslen. Även här har vi träffat ett tioårigt avtal. Vi går en spännande framtid tillmötes som vi också ser an med tillförsikt.

För mer information, vänligen kontakta: Thomas Lindskog, VD Triboron International AB (publ) Tel; 08-643 10 00, E-post: thomas.lindskog@triboron.com

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om maximalt 3 000 000 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om högst 24 000 000 kronor.

Läs vidare »

Triboron tecknad distributionsavtal med Future2Green BV

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 11:08 CET

Det gröna teknologiföretaget Triboron International har tecknat ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green angående rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer, som både sparar bränsle och minskar utsläppen av koldioxid. Avtalet har ett beräknat värde på 50-100 miljoner kronor.

Triboron blir svensk distributör för Future Fuels

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 14:35 CET

Det gröna teknologiföretaget Triboron Internationals banbrytande samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels inkluderar rätten att importera och distribuera Future Fuels produkter i Sverige och Norge.

Triboron tecknar banbrytande avtal med Future Fuels

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 15:15 CET

Det gröna teknologiföretaget Triboron International får sitt industriella genombrott genom ett samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels. Det tioåriga försäljningsavtalet har ett beräknat värde på 40-50 miljoner kronor om året.

Nyemission i Triboron – den svenska teknologin för snabb minskning av koldioxidutsläppen

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 10:04 CET

Triboron International AB, vars patenterade teknologi kan minska bränsleförbrukningen i alla fordon med 3-5 procent, tar nu nästa steg i sin spännande utveckling genom att bredda ägandet via en publik nyemission.

Bilder & Videor 1 bild

Om Triboron International AB

Om Triboron International AB

Vi är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och –process. Vår Borbaserade teknologi minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar. I industriella applikationer tillför Triboron värde utan att tidigare Borbaserade produkters nackdelar – och vi möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Triboron International AB fortsätter att investera i utvecklingen och valideringen av vår teknologi. Målet är att kvalitetssäkra teknologin för industriellt bruk och att optimera dess globala fördelar ur miljö- och ekonomiperspektiv.

Vårt namn Triboron hämtar sin inspiration från ordet tribologi, som som är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt i form av friktion, smörjning och nötning.

Triboron International AB är grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister, med stöd av expertis i världsklass på nyckelområden som kemi, förbränningsteknik och energiproduktion.

För mer information gå in på hemsidan www.triboron.com

Adress

  • Triboron International AB
  • Malaxgatan 1
  • SE-164 74 Kista
  • Sweden

Länkar