Pressmeddelande -

Trio AB till O-listans observationsavdelning

Till följd av Teligent AB:s bud på Trio AB uppfyller Trio inte längre Stockholmsbörsens krav på ägarspridning, varför Trioaktien per den 24 maj flyttas till O-listans observationsavdelning. Teligents bud på Trio har ställt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen på sin spets. Enligt avtalet ska O-listenoterade bolag ha minst 500 aktieägare som vardera äger minst en handelspost. Som en konsekvens av budet från Teligent uppfyller Trio inte längre Stockholmsbörsens krav på ägarspridning. Med anledning av detta har Stockholmsbörsen beslutat att handeln med aktierna i Trio AB (ISIN-kod SE0000282071 och orderboks-ID 1606) ska ske på O-listans observationsavdelning. Aktierna överförs till observationsavdelningen från och med onsdagen den 24 maj 2006. För ytterligare information kontakta: Casper Seifert, CFO, 08-457 3060 Om Trio: Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division. Mobile Office Division tillhandahåller produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Enterprise Division arbetar med integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio Present, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Agent. Integrerad telefoni innebär att fast, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla contact center, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.trio.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans