Pressmeddelande -

Tripep AB (publ.) – Delårsrapport januari – mars 2006

• Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. • Forsknings- och utvecklingskostnader för första kvartalet 2006 3,3 (2,1) MSEK. • Resultatet av dubbel-blindstudien av alfaHGA visade ingen signifikant sänkning av patienternas HIV-nivåer i serum, vilket ledde till att aktiverade utgifter för projektet alfaHGA har skrivits ned till 0, vilket belastat resultat med 35,0 MSEK. • Resultat efter skatt för första kvartalet 2006 –42,4 (-5,2) MSEK. • Resultat per aktie för första kvartalet 2006 –1,99 (-0,32) SEK. • Styrelsen i Tripep har, med godkännande av extra bolagsstämma, genomfört en nyemission av 2 miljoner aktier. Emissionen riktade sig till en mindre grupp investerare och tillförde bolaget ca 24 MSEK efter emissionskostnader. • TO1, serie F, förföll den 31 januari 2006 och hade då tillfört bolaget ca 10 MSEK. • Genombrottskvartal för ChronVac-C®: o I januari 2006 ingicks samarbetsavtal med InovioTM för gemensam klinisk utveckling o I februari 2006 kunde Tripep inleda toxikologiska studier av ChronVac-C® i samarbete med Visionar AB o I mars 2006 erhöll Tripep det hittills viktigaste patentet för ChronVac-C® För ytterligare information kontakta Jan Nilsson, VD Telefon 08-449 84 82, mobil 0704-66 31 63 e-post: jan.nilsson@tripep.se Anders Vahlne, Forskningschef Telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28 e-post: anders.vahlne@ki.se Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande områden: – forskning och utveckling av ChronVac-C®, ett terapeutiskt vaccin mot Hepatit C. – preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot influensa A och HIV – teknologiplattformen RAS®. För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans