Gå direkt till innehåll
Mikael Olausson, generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet och Annika Persson, skadedirektör och vd på Trygg-Hansa
Mikael Olausson, generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet och Annika Persson, skadedirektör och vd på Trygg-Hansa

Pressmeddelande -

Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa fördjupar samarbetet

Det är 70 år sedan Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa inledde sitt unika samarbete som nu skriver ett nytt kapitel i historien. 1954 omkom nästan 400 personer i drunkningsolyckor i Sverige årligen – i dag 70 år senare har antalet drunkningar med dödlig utgång halverats*. För att fira sitt framgångsrika samarbete inom vattensäkerhet förstärker och fördjupar nu partnerna sitt gemensamma arbete ytterligare med ett nytt avtal för visionen NOLL drunkningar.

Det förnyade avtalet innebär att Trygg-Hansa blir Svenska Livräddningssällskapets första huvudsamarbetspartner. Nu skapas de bästa förutsättningarna för att utveckla samarbetet där det en gång inleddes, genom att förebygga drunkningsolyckor med påverkansarbete, utbildning och utplacering av livbojar.

Sommarsimskolor, vattensäkra kommuner och livbojen i fokus

Ett särskilt fokus i samarbetet ligger på att fortsätta utveckla konceptet ”Sommarsimskola” för att fler barn ska få möjlighet att lära sig simma utomhus, där de flesta drunkningsolyckorna inträffar. Ett annat viktigt område är att partnerskapet ska bidra till att vattensäkra landets alla kommuner, bland annat med att rusta dem med livbojar och övrig avgörande utrustning för livräddning vid vatten.

- Livbojen kan vara skillnaden mellan liv och död, såväl för den drabbade som livräddaren, säger Mikael Olausson generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet.

Sedan Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet tillsammans placerade ut den första livbojen 1954 har försäkringsbolaget skänkt över 250 000 livbojar vilket har bidragit till att hundratals liv har räddats**.

- Vattensäkerhet löper som en röd tråd genom Trygg-Hansas samhällsengagemang sedan 70 år. Vi är dock långt ifrån klara och har otroligt mycket mer att ge. Vårt samarbete med Svenska Livräddningssällskapet är helt unikt och det känns otroligt bra att vi efter alla år förnyar våra löften och firar vår livsviktiga relation med att tillsätta ännu mer resurser i form av konkreta insatser. Tillsammans - med Svenska Livräddningssällskapets unika kompetens inom vattensäkerhet och livbojen i fokus - räddar vi liv, säger Annika Persson, skadedirektör och vd på Trygg-Hansa.

Tillsammans mot visionen NOLL drunkningar

- Svenska Livräddningssällskapet är mycket stolta och glada att vi nu stärker samarbetet med Trygg-Hansa som därmed blir vår första huvudsamarbetspartner. Genom att förnya samarbetet ser vi framför oss att lyfta informationsarbete till nästa nivå, för att i större utsträckning nå ut med livsviktiga kunskap om vattensäkerhet, och inte minst att lära fler barn att simma i utomhusmiljö. Tillsammans mot visionen NOLL drunkningar och ett Sverige fritt från drunkning, avslutar Mikael Olausson generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet.

För frågor, kontakta

Mikael Olausson, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet
mikael.olausson@sls.a.se
076-941 14 65

Maria Ankarcrona, kommunikationschef, Trygg-Hansa
maria.ankarcrona@trygghansa.se
070-168 21 37

* Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period A. Claesson a, A. Krig b, M. Jonsson a, M. Ringh a, L. Svensson a, S. Forsberg a, A. Nord a, P. Nordberg a, M. Olausson c, A. Jacobsson c, L. Nilsson d, J. Hollenberg

**2017 och 2024 kartlade och analyserade Retriever på uppdrag av Trygg-Hansa hur medierna rapporterat om användning av livbojar vid drunkningstillbud. Syftet med kartläggningarna var att kunna uppskatta hur frekvent Trygg-Hansas livbojar bidrar till att rädda liv och var detta sker. Analysperioderna avser åren 2013 till och med 2016 samt från 2021 till och med 2024. Under perioden 2021 – 2024 publicerades 293 artiklar om 59 unika incidenter där en livboj från Trygg-Hansa möjliggjorde räddning vid drunkningstillbud. Motsvarande siffra för perioden 2013 – 2017 var 243 artiklar om 58 unika incidenter. Underlaget baserades på hela Retrievers medielista i redaktionell tryckt press, redaktionell webb och etermedia. Enligt Retrievers undersökning används Trygg-Hansas livbojar för att rädda i genomsnitt 14 personer varje år under de aktuella perioderna. Då alla räddningstillfällen inte blir mediala är troligtvis den faktiska siffran betydligt högre.

Ämnen

Kategorier


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Kontakter

Maria Ankarcrona

Maria Ankarcrona

Kommunikationschef 070-1682137

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.