Gå direkt till innehåll
Trygg-Hansa sätter psykisk hälsa på schemat

Pressmeddelande -

Trygg-Hansa sätter psykisk hälsa på schemat

Trygg-Hansa lanserar nu För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa, som vänder sig till alla Sveriges högstadieelever. Utbildningen är den första i sitt slag och ger unga konkreta verktyg att påverka sitt eget mående, ett viktigt steg i kampen för att öka den psykiska hälsan bland landets tonåringar.

Tidiga och förebyggande insatser minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet. Trots att närmare hälften av Sveriges 15-åringar lider av psykosomatiska besvär1 får svenska högstadieelever knappt någon utbildning i psykisk hälsa alls. Samtidigt visar rapporter från bland annat UNICEF Sverige2 och Tim Bergling Foundation3 att ungdomar efterlyser att skolan tar större ansvar för deras psykiska hälsa.

- Vi lyssnar på ungdomarnas önskemål och utbildningen vänder sig direkt till eleverna. Nu får unga möjlighet att lära sig mer om vad som får en att må bra, vad som är naturliga delar av livet, vad psykisk ohälsa är och var man kan söka hjälp. Många unga känner stor press och stress i skolan och därför handlar utbildningen inte om att prestera utan om att engagera och motivera samt fungera som en ventil, säger Alexandra Björnsson, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Stöd till lärarna med läroplanen som utgångspunkt
Det är inte bara eleverna som efterlyser utbildning i psykisk hälsa. Förstudierna till utbildningen visar att även lärarna vill ge ämnet mer utrymme. För alla unga - en utbildning i psykisk hälsa tar avstamp i läroplanen för grundskolan4 som verkar för ungas hälsa och välmående.

- Det här är svåra frågor och det är trångt i läroplanen. Många lärare vittnar om att de är osäkra på och efterlyser mer stöttning i hur de ska undervisa och få in psykisk hälsa som en naturlig del av undervisningen. Vi har lyssnat på lärarna och nu kan vi erbjuda det många efterfrågar, ett verktyg som är lätt att använda och samtala kring med intressanta och lättillgängliga fakta och konkreta övningar, fortsätter Alexandra Björnsson.

Hjärnhälsa och kloka val under tonårstiden
För alla unga – en utbildning i psykisk hälsaär en digital utbildning som Trygg-Hansa har utvecklat i samarbete med bland annat Hjärnberikad, Bris, Tilia, ungdomar, forskare och andra experter. Utbildningen består av fyra delar med fokus på hjärnhälsa, tonårstiden, känslor och psykisk ohälsa samt hur alkohol och droger påverkar kroppen och hjärnan. Den innehåller även en avslutande sammanfattande del där möjligheter finns till fördjupning.

Utbildningen är utformad som en resa som stärker ungdomarnas möjligheter att må bra under tonårstiden. Varje del består av ett antal avsnitt med såväl inspirationsfilmer, kunskapspass, konkreta tips, verktyg och uppdrag att göra både individuellt och i grupp. Sammanlagt ger utbildningen undervisningsmaterial till en lektion i veckan under cirka två terminer.

Lansering på Avicii Arena
Den 1 december lanseras För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa på Avicii Arena där 350 högstadieelever och deras lärare deltar för att testa utbildningen, lyssna på föreläsningar av experter som finns med i utbildningen – samt förstås att gå på kvällens konsert Aviciii Arena Together For A Better Day, en musikalisk manifestation för ungas psykiska hälsa och en hyllning till Tim ”Avicii” Berglings minne.

Läs mer om För alla unga på: förallaunga.se

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Björnsson (tidigare Gahnström), barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
Alexandra.gahnstrom@trygghansa.se telefon: 070-168 3572

Trygg-Hansa arbetar sedan flera år tillbaka med att minska och förebygga psykisk ohälsa bland unga. Som engagerad partner till Avicii Arena ökar vi medveten kring dessa frågor ytterligare och lanseringen av ”För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa” är ett viktigt steg i det arbetet.

1Psykosomatiska besvär bland skolelever - Folkhälsomyndigheten

2Lyssna vi har något att säga - En rapport om psykisk hälsa. UNICEF Sverige, oktober 2021

3Det här behöver vi - for a better day. Tim Bergling Foundation, september 2021

4Skolverket - Läroplanen lgr 11 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Ämnen

Taggar


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Presskontakt

Maria Lindholm

Maria Lindholm

Presskontakt Presschef 070-1682137
Hanna Axelsson

Hanna Axelsson

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef +46 70 168 32 82

Relaterat material

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.