1 av 1 Nytt fönster Skriv ut alla Smugglade cirka 10 kg opium i baksätet

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2011 14:54 CEST

En 38-årig man med iranskt ursprung och med hemvist i Holland misstänks för att ha smugglat 9,8 kg opium dolt i bilen. Mannen kom resande med färjan från Kiel i Tyskland till Göteborgs hamn. Nu åtalas mannen vid Göteborgs tingsrätt.

Det var vid en tullkontroll i mitten av januari som tulltjänstemän vid Göteborgs hamn fattade misstankar och påträffade narkotikan i mannens bil. I ett urholkat utrymme i baksätets sittdyna fann tulltjänstmännen cirka 10 kilo opium. Genom samverkan med polisen i Tyskland och Nederländerna väntas fler gripanden.

– Med tanke på bland annat det stora partiet opium råder det ingen tvekan om att det rör sig om ett mer eller mindre organiserat nätverk som försökt smuggla in narkotikan i kommersiellt syfte, säger Per Kristensson, Tullverkets utredare i ärendet.

– Enligt min bedömning har smugglingen av opium legat på ungefär samma nivå under de senaste fem till sex åren. Det här beslaget på nästan 10 kg opium räknas till ett relativt stort beslag, säger Lars Hansson, Tullverkets specialist på narkotika.

Narkotikapartiet är värt mellan cirka 3,9 och 5,8 miljoner kronor i missbrukarledet. Brottsmisstanken är grov narkotikasmuggling. Vid en fällande dom riskerar mannen fängelsestraff på upp till 10 år.

Enligt Tullverkets beslagsstatistik beslagtogs 11,4 kg opium 2010 och 26,9 kg 2009.

För ytterligare information kontakta:
Per Kristensson, Tullverkets utredare i ärendet, 031-63 38 56
Lars Hansson, Tullverkets specialist på narkotika, 040-661 32 73
För bilder kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Om opioider
I hjärnan finns opioidreceptorer. Dessa är mottagare för kroppens eget smärtstillande hormon endorfin, men påverkas också av ämnen som tillförs utifrån. Opioider är samlingsnamnet på sådana ämnen. Opiater är samlingsnamnet för preparat som härleds direkt ur opiumvallmo. Opium, morfin, heroin är några preparat som ingår i gruppen. Det finns även syntetiskt framställda preparat med liknande effekter.

Opiater försämrar immunförsvaret vilket ökar risken för infektionssjukdomar. Missbruk av opium kan leda till livshotande andningsförlamning. Opiumvallmon med avsikt att framställa opium odlas i stor skala i Afghanistan samt dessutom i länder som Iran, Pakistan och Mexico.

Läs vidare »

Smugglade 200 liter GBL i plastdunkar

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2011 12:44 CEST

Två män, misstänks för att ha försökt smuggla in 200 liter av den hälsofarliga varan gammabutyrolakton, GBL. Den ene mannen är hemmahörande i Tyskland och den andre i Helsingborg. I dag åtalas männen vid Helsingborgs tingsrätt.

– Beslaget är det största tullbeslaget av GBL någonsin, säger Lars Hansson, Tullverkets specialist på droger.

Vid en tullkontroll i december 2010 påträffade tulltjänstemän i Helsingborg tjugo plastdunkar som innehöll 200 liter GBL i en tyskregistrerad personbil. Kuriren som körde bilen kom resande med färjan från Danmark till Helsingborg. Den andre mannen misstänks vara mottagare av den beslagtagna GBL-vätskan.
Nu åtalas de båda männen och brottsmisstanken är grov smuggling och förberedelse till grovt narkotikabrott. Vid en fällande dom riskerar de fängelse.

För mer information:
Lars Hansson, Tullverkets specialist på droger, 040-661 32 73.
För bilder kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.

GBL
GBL, gammabutyrolakton, är klassad som en hälsofarlig vara. GBL är ett lösningsmedel med användningsområde inom industrin och som klotterborttagning. I människokroppen omvandlas det till den narkotikaklassade substansen GHB och skadeverkningarna vid intag är de samma. Mindre mängder av GBL och GHB ger ett rus som liknar alkoholens. Drogen är svår att dosera och biverkningar i form av livshotande förgiftning med medvetslöshet och dödsfall förekommer. I kombination med alkohol ökar risken för allvarliga förgiftningar med bland annat andningsstillestånd som effekt.

Två män, misstänks för att ha försökt smuggla in 200 liter av den hälsofarliga varan gammabutyrolakton, GBL. Den ene mannen är hemmahörande i Tyskland och den andre i Helsingborg. I dag åtalas männen vid Helsingborgs tingsrätt.

Läs vidare »

16 anhållna i myndighetsgemensam insats

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2011 08:40 CEST

Personal från Tullverket, Polisen och Försäkringskassan medverkade den 17 – 20 maj i en gemensam insats i Helsingborg och vid Öresundsbron i syfte att motverka den grova organiserade brottsligheten med inriktning mot alkoholsmuggling. Beslag gjordes av stora mängder alkohol och sexton personer anhölls.

Kontroller genomfördes vid färjeläget i Helsingborg och vid Öresundsbron. Syftet var bland annat att motverka den grova organiserade brottsligheten med inriktning mot alkoholsmuggling. Även rattfyllerikontroller och överlastkontroller utfördes. Dessutom kontrollerades om personer har någon pågående ersättning från Försäkringskassan. 
Tullverket beslagtog bland annat; 12 741 liter öl (cirka 34 000 burkar öl), 1 185 liter vin, 413 liter sprit och 473 liter cider och alkoläsk. Sexton personer anhölls. I samband med kontrollerna av alkohol fann tulltjänstemännen även 1 kg cannabisharts som låg gömd bland vinflaskorna och fler beslag av narkotika har gjorts.

Enligt Försäkringskassan ledde den senaste kontrollen bland annat till att en person fått indragen sjukpenning och ett antal ytterligare ärenden kommer att utredas. Polisen i Helsingborg stoppade som ett exempel en buss som hade 3,5 ton överlast av alkohol. Antalet passagerare var 20 stycken som köpt så kallad ”lastplats” på bussen. 
Att köpa lastplats på bussen innebär att de betalar 500 kr vardera för att åka till Tyskland. Då fick de ha med sig 500 kg alkohol per person på vägen hem. Ett flak öl väger cirka 9 kg. Således kan man på dessa bussar handla cirka 50 flak/person för cirka 80 kr styck. Om de väljer att sälja ölen vidare kan en ungdom under 18 år få betala från 200-300 kronor/flak (24 stycken) på gatan. Det innebär en förtjänst på cirka 10 000 kr på en resa om de väljer att sälja alkoholen vidare. 
– Med våra gemensamma verktyg kan vi vara effektiva vilket ger goda resultat, säger Anders Hallin, chef operativ samordning vid Tullverkets gränsskydd i Malmö.

Vid insatsen deltog per dag cirka tjugo tulltjänstemän, cirka tio poliser i Helsingborg respektive vid Öresundsbron samt personal från Försäkringskassan.

För mer information kontakta:
Tullverkets presstjänst: 0771-450 590

Läs vidare »

Halvt ton cannabis smugglades i lastbil

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2011 12:13 CEST

I dag åtalas en 43-årig åkeriägare för grov narkotikasmuggling vid Malmö tingsrätt. Mannen misstänks för att vara uppdragsgivare vid två smugglingstillfällen där totalt 480 kg cannabisharts gömdes i den legala lasten.

I februari 2010 påträffade tulltjänstemän vid Öresundsbron 87,5 kg cannabisharts och 9,2 kg amfetamin i gömt i en dragbils reservhjul. Genom inre spaning och samverkan med tulltjänstemän i Tyskland och Norge samt polis i Norge, Nederländerna och Tyskland kunde uppdragsgivaren till smugglingen av narkotikan gripas.

I februari 2009 påträffade tulltjänstemän i Norge en lastbil med trailer. I trailern upptäcktes 392,5 kg cannabisharts där uppdragsgivaren var densamme.

– Mängden narkotika gör att det enligt min mening inte är någon tvekan om att det rör sig om organiserad brottslighet och att narkotikan var avsedd att säljas vidare, säger Michael Hansson, kammaråklagare, Internationella åklagarkammaren Malmö.

Kurirerna i de två smugglingsärendena är redan dömda i Sverige respektive Norge. Värdet av cannabishartsen uppskattas till cirka 30 miljoner kronor och amfetaminet till minst 1,1 miljoner kronor i missbrukarledet. Brottsmisstankarna är grov narkotikasmuggling samt grovt narkotikabrott. Vid en fällande dom riskerar 43-åringen fängelsestraff upp till 14 år. Tullverkets beslag av cannabisharts 2010 uppgick till 360 kg. Under 2009 beslagtogs 1 122 kg.

För ytterligare information kontakta:
Michael Hansson, kammaråklagare, Internationella åklagarkammaren Malmö, 040-664 37 48
Glenn Ekeroth, Tullverkets utredare i ärendet, 040-661 32 74
Lars Hansson, Tullverkets specialist på narkotika, 040-661 32 73
För bilder kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Fakta om cannabisharts:
Cannabisharts består av sammanpressade växtdelar från Cannabis sativa. Den kan rökas som den är eller blandas med tobak och rökas som en så kallad joint. Cannabisharts kan även blandas i bakverk eller teer. Cannabisharts finns tillgängligt i hela Sverige och missbruket sker på alla samhällsnivåer och i alla åldersklasser. Marocko är ett av de största producentländerna av cannabisharts.

Läs vidare »

Tullverket kommenterar TV4:s inslag om cigarrettsmugglingsärendet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2011 13:54 CEST

Tullverket avböjde igår TV4:s förfrågan om ytterligare kommentarer - utifrån den intervju som gjordes med vår tullkriminalchef i Malmö - kring det aktuella cigarettsmugglingsärendet. Anledningen är att ärendet har koppling till ett personalärende som utreds inför hantering i Tullverkets personalansvarsnämnd.

Med anledning av att TV4:s inslag ger en bild av att Tullverket är en myndighet som ljuger och förfalskar underlag till förundersökningar ser vi det som nödvändigt att frångå vår princip om att inte tala om ett pågående personalärende.

Sjöholms påpekanden togs under det pågående ärendet på största allvar. Tullverket har på flera sätt ansträngt sig för att gå till botten med de påståenden som han framfört. Tullverket ser alltid allvarligt på påtalanden - interna som externa - om brister och felaktigheter i verksamheten.

Inga felaktigheter i cigarettsmugglingsärendet
Uppgifterna om oriktiga promemorior i arbetet med det aktuella cigarettärendet granskades av Tullverket och Åklagarmyndigheten, men inga felaktigheter kunde konstateras. Cigarettsmugglingsärendet har avgjorts i tingsrätten med utdömt fängelsestraff. Domen har dessutom prövats i hovrätten. Inför hovrättsförhandlingen informerades samtliga försvarsadvokater och domstolen om de påstådda bristerna. Sjöholm hade redan tidigare kontaktat statsåklagare Nils-Erik Schultz och påpekat det han uppfattade som brister i Tullverkets hantering. Schultz kontaktade i sin tur Internationella åklagarkammaren i Malmö. Inte i något av dessa led har kunnat konstateras att Tullverket har agerat felaktigt.

Som ett led i den interna processen anordnades i mars 2010 ett möte på tullkriminalavdelningen i Malmö med företrädare för Internationella åklagarkammaren för att gå till botten med frågan om promemoriahanteringen och klarlägga huruvida Tullverket hade korrekta rutiner. Det har resulterat i att Tullverket fått verifierat en samsyn med Åklagarmyndigheten. Tullkriminalavdelningen arrangerade också personalmöten i ämnet och har uppmanat all personal att lämna uppgifter om liknande händelser för att ytterligare säkerställa att verksamheten bedrivs korrekt. Några ytterligare uppgifter om oegentligheter har inte framkommit, vilket innebär att påståendena om att felaktigheter skulle ske systematiskt saknar grund.

Föremål för intern utredning
Det är inte korrekt, som Hans-Erik Sjöholm och TV4 vill göra gällande, att Sjöholm är avstängd från Tullverket som följd av att han slagit larm om hanteringen i cigarettsmugglingsärendet. Tullverket har inget att dölja vad gäller hanteringen av ärendet.

Hans-Erik Sjöholm är föremål för ett personalärende som ska avgöras inom några månader. Ärendet är omfattande och endast till del har det en koppling till cigarettsmugglingsärendet. Sjöholm har agerat på ett sätt som har lett till samarbetsproblem såväl internt som externt. Sjöholm har också hävdat att han under minst tre års tid gjort hemliga inspelningar på sin arbetsplats, men hittills inte låtit arbetsgivaren lyssna på dessa för vidare åtgärder. Han har avstängts från sin tjänstgöring fram till dess att ärendet hanterats i Tullverkets personalansvarsnämnd.

Tullverket är en rättsvårdande myndighet och har självklart ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler. Vi har inget att dölja och välkomnar alla påpekanden och granskningar av relevanta myndigheter.

För ytterligare information kontakta:
Tullverkets presstjänst, telefon 0771-450 590

Läs vidare »

Två misstänks för smuggling av 12 kg heroin

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2011 10:01 CEST

Två män i tjugoårsåldern misstänks för att ha smugglat cirka 11,93 kg heroin i en personbil från Danmark till Sverige. Brottsmisstanken är grov narkotikasmuggling. I dag faller domen vid Helsingborgs tingsrätt.

Det var i slutet av mars 2010 som en av männen kom i bil med färjan från Helsingör till Helsingborg. Mannen uppgav att han varit i Tyskland och köpt en bil. Tulltjänstemännen fattade misstankar och tog ut bilen för kontroll. En narkotikasökhund markerade kraftigt på golvet vid passagerarstolen och vid bilens motorutrymme. Vid motorutrymmet där en klimatanläggning skulle sitta fann tulltjänstemännen istället väl dolt, 24 förpackningar med brunt heroin.

Den andre mannen misstänks bland annat för att ha organiserat och gett kuriren i uppdrag att köra narkotikan från Tyskland via Danmark och Sverige till Norge. Båda männen är misstänkta för grov narkotikasmuggling gemensamt och i samråd.

– Med tanke på mängden heroin är det enligt min mening, ingen tvekan om att narkotikan var tänkt att säljas vidare, säger Ulla Karlbrink, kammaråklagare, internationella åklagarkammaren Malmö.

Narkotikapartiet uppskattas vara värt cirka 10 miljoner kronor i missbrukarledet. Männen är norska medborgare och riskerar vid en fällande dom fängelsestraff på cirka 10 år.

Under 2010 beslagtog Tullverket 46,2 kg heroin jämfört med 20,8 kg 2009. 2008 beslagtogs 30,1 kg heroin. Beslaget av 12 kg heroin är det största i Sverige under 2010.

För ytterligare information kontakta: 
Glenn Ekeroth, Tullverkets utredare i ärendet, 040-661 32 74
Lars Hansson, Tullverkets specialist på narkotika, 040-661 32 73
Ulla Karlbrink, kammaråklagare, Internationella åklagarkammaren Malmö, vxl 040-664 68 00
För bilder kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Heroin
Heroin utvinns ur opiumvallmon. Drogen är mycket starkt beroendeframkallande och har en kraftigt dämpande effekt på kroppens centrala nervsystem. Heroin förekommer som vitt, gråaktigt eller brunt pulver med en bitter, unken lukt som kan påminna om ättika. Heroin kan injiceras, rökas eller snusas. Heroin som återfinns i Sverige och övriga EU har sitt huvudsakliga ursprung i Afghanistan.

Läs vidare »

Fem misstänks för grov narkotikasmuggling

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2011 11:25 CEST

Fem personer mellan 21 och 54 år misstänks för att vid fyra tillfällen mellan juli och september 2010 smugglat cirka 10 kg amfetamin från Holland till Göteborg. I dag väcks åtal mot männen vid Göteborgs tingsrätt.

Genom inre spaning och samverkan med den svenske tullsambandsmannen och tulltjänstemän i Tyskland samt polis i Danmark och Holland, kom Tullverket de misstänkta smugglarna på spåren. Fyra smugglingsresor har gjorts mellan juli och september 2010 och två till tre kilo amfetamin har smugglats per resa. Smugglingen har skett med bil över Öresundsbron. Huvudmannen och tre av de misstänkta är hemmahörande i Göteborg och kuriren är bosatt i Tyskland.

Brottsmisstanken för de fem åtalade är grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Vid en fällande dom riskerar männen fängelsestraff på upp till tio år.

För ytterligare information kontakta:
Frank Ranieli, chef tullkriminalen, Göteborg, 0705-819 665
Lars Hansson, Tullverkets specialist på narkotika, 040-661 32 73
För bilder kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Amfetamin
Amfetamin tillverkas i illegala laboratorier utifrån kemikalier i första hand i Europa men även i mindre omfattning i USA och Australien. I Europa sker den huvudsakliga delen av produktionen i Nederländerna/Belgien, Polen, Estland och Litauen, vilka samtliga påverkar den svenska missbrukarmarknaden, samt i flera länder på Balkan exempelvis i Bulgarien, Rumänien och Serbien. Amfetamin har i likhet med många andra missbrukade syntetiska droger sitt ursprung i läkemedelsindustrin och har tidigare använts som läkemedel. I dag förskrivs preparat som innehåller amfetamin i mycket speciella fall och vid speciella sjukdomar. Den legala användningen är omgärdad med hårda restriktioner. Amfetamin är starkt centralstimulerande och efter cannabispreparat den vanligaste narkotikaklassade drogen som missbrukas i Sverige. Amfetamin förekommer i hela landet.

Läs vidare »

Smugglade narkotika för flera miljoner i lönnutrymme

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2011 12:45 CET

En 38-årig rysk man hemmahörande i Sankt Petersburg misstänks för att ha smugglat 89 kilo cannabisharts i ett lönnutrymme i bilen. Mannen kom resande från Danmark via Öresundsbron. I dag åtalas mannen vid Malmö tingsrätt.

Det var vid en tullkontroll i somras som tulltjänstemännen vid Öresundsbron upptäckte två lönnutrymmen i golvet på en personbil. I det utrymmet finns normalt två uppfällbara passagerarsäten, men i den här bilen var de borttagna och istället låg där 415 paket och 69 plastpåsar med cannabisharts med en sammanlagd vikt av 89 kg. Allt var väl dolt i punktsvetsade lönnutrymmen i bilens originalgolv. De svetsade ytorna var spacklade och övermålade i passande färg.

– Med tanke på mängden narkotika är det ingen tvekan om att den var tänkt att säljas vidare, säger Oscar Lindvall, Tullverkets utredare i ärendet.

Narkotikapartiet är värt cirka 8,9 miljoner kronor i missbrukarledet. Brottsmisstanken är grov narkotikasmuggling. Vid en fällande dom riskerar mannen fängelsestraff på cirka 8 år.

För ytterligare information kontakta:
Oscar Lindvall, Tullverkets utredare i ärendet, 0768-409 032
Lars Hansson, Tullverkets specialist på narkotika, 040-661 32 73

Fakta om cannabisharts:
Cannabisharts består av sammanpressade växtdelar från Cannabis sativa. Den kan rökas som den är eller blandas med tobak och rökas som en så kallad joint. Cannabisharts kan även blandas i bakverk eller teer. Marocko är ett av de största producentländerna av cannabisharts

Läs vidare »

Tullverkets beslag av narkotika ökar

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2011 11:04 CET

Tullverkets beslagsstatistik för 2010 visar att antalet narkotikabeslag har ökat. Beslagen av smugglade cigaretter noterar en rekordnivå på 76,7 miljoner cigaretter. Även mängden beslagtagen sprit har ökat jämfört med fjolåret.

Under 2010 ökade antalet narkotikabeslag jämfört med året innan. Bland annat ökar beslagtagen mängd kat, heroin och marijuana. Marijuana återfinns ofta i den så kallade myrtrafiken. Det är en benämning på smuggling av mindre mängder narkotika, främst cannabisprodukter, för eget bruk eller för försäljning i begränsad omfattning. Den här typen av smuggling sker i första hand i postflödet via Stockholm och Malmö, men också i resandetrafiken över Öresundsbron.

− Den ökande förekomsten av marijuana och cannabis i post- och resandeflödet måste tas på stort allvar, eftersom dessa droger i ungdomarnas ögon alltmer likställs med konsumtion av alkohol. Myrtrafiken bidrar till större tillgänglighet av dessa droger, och det är av stor betydelse att Tullverket kan motverka denna införsel genom sin kontrollverksamhet ombord på tågen, säger Tullverkets narkotikaspecialist Lars Hansson.

Ökat antal beslag i postflödet
Det totala antalet narkotikabeslag har ökat till 4 219 jämfört med 3 799 beslag 2009. Antalet narkotikabeslag i post- och kurirflödet fortsätter att öka (1 967 beslag 2010 jämfört med 1 883 beslag under 2009). Beslagen av narkotiska läkemedel i tablettform i postflödet har ökat under 2010 (779 100 tabletter jämfört med cirka 471 600 tabletter 2009). Narkotiska läkemedel beställs via Internet och många av tabletterna är förfalskade.

− Vi har gjort en särskild satsning på fler kontroller i post- och kurirflödet vilket har gett resultat. Att vi gör fler beslag över lag beror på att vi styrt vårt arbetssätt i den riktningen. För att ytterligare intensifiera det här arbetet kommer vi att inrätta en särskild funktion för Internetspaning, säger Tullverkets brottsbekämpningschef Lennart Nilsson.

GOB-samverkan
Under året har Tullverket samverkat med andra myndigheter i kampen mot den organiserade brottsligheten i GOB-samarbetet (Grov organiserad brottslighet). Ett exempel på en lyckad operation inom samarbetet är insatsen Liquid som började med att Tullverket gjorde ett beslag av dopningsmedel i ett postpaket på Arlanda. Ärendet, som bedrevs av Polisen, Tullverket och ett antal andra myndigheter, växte och var till slut mycket omfattande både nationellt och internationellt. Totalt deltog ungefär 300 poliser och 50 personer från samverkande myndigheter i utredningsarbetet och i tillslag på en mängd platser i Sverige. Tillslaget resulterade i att 49 personer greps och 36 häktades. Drygt 1 000 köpare av dopningsmedel identifierades.

Ökning av spritbeslag och smuggelcigaretter
Under 2010 har Tullverket gjort en medveten satsning för att förhindra smuggling av alkohol. Beslagen av sprit har ökat och uppgick till cirka 78 300 liter 2010 jämfört med cirka 48 700 liter 2009 trots att antal beslagstillfällen inte ökat. Beslagtagen starköl ligger på fortsatt hög nivå på cirka 347 800 liter.

Antalet beslagtagna cigaretter 2010 är det högsta någonsin tidigare, 76,7 miljoner cigaretter. Det är närmare 20 miljoner fler än 2009. Drygt hälften av cigaretterna är förfalskade. Flera ärenden som rör cigarettsmuggling har koppling till grov organiserad brottslighet. De beslagtagna cigaretterna motsvarar ett skattebortfall som uppgår till 131,9 miljoner kronor.

Kontroller av miljöfarligt avfall
Under kontrolloperationen Sky-Hole Patching II med inriktning på ozonnedbrytande ämnen gjordes sju beslag, dessa bestod sammanlagt av 263 kompressorer och 553 kylskåp. Utöver detta har Tullverket stoppat/beslagtagit ett 15-tal containrar som innehållit bland annat kylskåp, kompressorer, däck, bilar, TV-apparater och datorer. Dessa varor smugglas oftast till Västafrika. För budgetåret 2011 har Tullverket fått 3,6 miljoner kronor i förstärkt förvaltningsanslag för kontrollerna av miljöfarligt avfall.

Insatser för ökad vägtrafiknykterhet
Tullverket fick under 2008 ökade befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott för ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser för trafiksäkerhet. Under 2009 har Tullverket fortsatt uppbyggnaden av den verksamheten, bland annat med stöd av ett inriktningsbeslut fattat av generaltulldirektören. Det innebär att ett utandningsprov ska utföras vid varje tullkontroll av motordrivet fordon med förare när erforderlig teknisk utrustning finns på plats.

2010 är det första hela året som Tullverket genomfört utandningskontroll i den omfattning som vi bedömt vara rimliga utifrån annan kontrollverksamhet.

Under 2010 har cirka 47 000 utandningsprov genomförts i samband med tullkontroll. Tullverket har under året inlett 304 förundersökningar av misstänkt rattfylleri (258 rattfylleri, 24 grovt rattfylleri, 22 drograttfylleri).

För mer information:
Tullverkets presstjänst, 0771-450 590,
Michaela Linderoth, pressekreterare, 070-632 63 95
För bilder (genrebilder och beslagsbilder) kontakta Monica Magnusson, 070-253 96 24 Beslagsstatistiken finns på www.tullverket.se

Läs vidare »

Stor skånsk smugglarliga sprängd – 25 personer åtalas

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2010 11:04 CET

De misstänks för att ha smugglat in tiotusentals liter sprit och hundratusentals liter starköl – alkohol som sedan i stor utsträckning sålts vidare på mindre orter i Skåne. Nu åtalas 25 personer – 19 män och sex kvinnor – vid Lunds tingsrätt.
– Försäljningen har omsatt flera miljoner kronor, säger kammaråklagare Thomas Andersson.

Smugglingen ska enligt förundersökningen ha pågått sedan maj 2006, och uppskattningsvis har 16.000 liter sprit, 240.000 liter starköl, 23.000 liter starkcider och 3.000 liter vin förts in i landet illegalt.

Transporterna har följt ett givet mönster. En handfull personer har rest till Tyskland för att handla stora mängder alkohol. En del av lasten har sedan lämnats i ett mellanlager i Danmark, medan resten transporterats till Sverige. Vid införseln har sällskapet sett till att hålla sig nära de riktvärden som finns för hur mycket alkohol man får ta in i landet för eget bruk.

– En stor del av alkoholen har sedan sålts vidare, framförallt på mindre orter i södra och mellersta Skåne där många av de åtalade är bosatta. Det har varit en okontrollerad försäljning där man även sålt alkohol till ungdomar, säger Thomas Andersson.

Bland de åtalade finns två misstänkta huvudmän – en 56-årig man hemmahörande i Sjöbo kommun samt en 69-årig kvinna från Hörbytrakten. Mannen anses ha organiserat smugglingen och vidareförsäljningen, och har också varit med på de flesta resorna. Kvinnan har haft en aktiv roll som biträdande, både i planering och genomförande. Båda åtalas för grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott.

Utöver huvudmännen anses elva personer ha haft en mer eller mindre aktiv roll i smugglingen, varav tre personer också misstänks för att ha hjälpt till med försäljningen i Sverige. Åtalspunkterna för denna grupp varierar, och omfattar bland annat grov smuggling, medhjälp till grov smuggling och medhjälp till olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott.

Ytterligare åtta personer åtalas för att de har köpt och sålt vidare av den smugglade alkoholen i Sverige. De åtalas alla för grov olovlig befattning med smuggelgods och olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott.

Fyra personer tillhör kategorin köpare och åtalas för olovlig befattning med smuggelgods.

Att ligan kunde sprängas är resultatet av ett nationellt och internationellt samarbete. Efter en tids spaning slog Tullverket och Polisen (Polisområde Södra respektive Mellersta Skåne) till gemensamt den 1 juni i år. Tio personer greps i aktionen, varav fem på Öresundsbron när de återvände till Sverige från sin senaste inköpsrunda i Tyskland. Tullverket har haft huvudansvar för utredningen, och de svenska myndigheterna har i sin tur fått hjälp av kollegor vid den tyska tullen samt dansk polis och tull.

– Det är ett mödosamt arbete som lagts ner för att kartlägga smugglingen, både i Sverige och utomlands. Men samarbetet har gett bra resultat, och vi fortsätter gärna på den inslagna vägen, för den här typen av organiserad smuggling – som tyvärr är alltför vanlig – bekämpas bäst med gemensamma krafter, säger Rolf Bårdskär, chef för tullkriminalen på Tullverket i Malmö.

För mer information, kontakta:
Thomas Andersson, kammaråklagare, 040-664 68 85
Rolf Bårdskär, chef tullkriminalen, Tullverket, 040-661 30 41
Sune Rydén, nationell specialist i alkoholfrågor, Tullverket, 031-63 38 11
Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Läs vidare »

Om Tullverket