Pressmeddelande -

TV4 överklagar hovrättens dom om reklamavbrott

TV4 har i dag beslutat att överklaga den hovrättsdom som fastslog att det var fel av TV4 att bryta filmerna Hajen som visste för mycket och Alfred för reklam. TV4 vill därför att Högsta domstolen tar upp fallen till prövning. - Vi har den största respekt för upphovsmännens ståndpunkt att deras verk ska visas på ett sätt som inte förändrar eller påverkar helhetssynen på verket. Men, hovrättens tydliga hållning att reklamavbrott generellt innebär en betydande förändring av filmverken skapar en inskränkning som gör det svårt för oss att veta hur vi ska visa film i framtiden. Att lagstiftningen medger reklamavbrott i filmer samtidigt som man anser att avbrotten kan vara kränkande gör det mycket svårt för oss att planera verksamheten och sända svensk film, säger Göran Ellung, kommunikationsdirektör TV4. För mer information kontakta Göran Ellung, kommunikationsdirektör TV4, 070-583 42 60.

Ämnen

  • Massmedia