Gå direkt till innehåll
Få vardagsresor längre än tre mil
Få vardagsresor längre än tre mil

Pressmeddelande -

Ny studie av mobilitet i Sverige: 6 av 10 resor kan göras till fots eller med cykel inom en kvart

Nästan 60 procent av alla resor som sker i Sverige är så korta att de kan genomföras gående eller med cykel inom 15 minuter. Det här visar en unik analys av mobildata från 20 miljoner dagliga resor som har genomförts av Tyréns och Telia.

- Ungefär 57 procent av de analyserade resorna är kortare än fyra kilometer och kan därmed genomföras inom en kvart till fots eller med cykel. Den här studien är unik eftersom vi kan rangordna Sveriges femtonminutersstäder. Inte enbart baserat på förutsättningarna, utan även utifrån hur det faktiska resandet ser ut, säger Jonas Hedlund mobilitetsexpert på Tyréns och ansvarig för analysen.

Få vardagsresor längre än tre mil
Andelen resor som är kortare än fyra kilometer varierar tydligt inom Sverige. De är vanligast i de större städerna, men även på mindre orter är över hälften av alla resor korta.

Figur 1. Andel av resorna som är kortare än fyra kilometer uppdelat efter SKR:s kommungrupper

Men trots att de korta resorna är i majoritet så står de bara för ungefär tio procent av de totala körsträckorna.

- På landsbygden är resorna ofta längre än i tätbebyggda områden, men om vi tittar på hela Sverige så är bara fem procent av resorna längre än 30 km. En nyckel för att minska trafiken och dess utsläpp är transporteffektiv planering, där vardagens resmål och service måste finns nära invånarna. Det här är ännu mer viktigt på landsbygden, menar Jonas Hedlund.

Skilda resultat bland Sveriges större städer
Analysen visar också att Sveriges större städer kan betecknas som femtonminutersstäder i olika hög grad. Malmö och Stockholm är de kommuner med flest resor under fyra kilometer. Halmstad, Örebro och Lund följer därefter och placerar sig därmed strax före Göteborg. Om analysen sedan begränsas till resor som startar inom kommunernas tätorter, är andelen korta resor ännu högre.

Figur 2. Andel av alla resor som är kortare än fyra kilometer i Sveriges största kommuner.

Unik studie av data från mobilnätet
Analysen baseras på de ungefär sju miljarder resor som genomfördes under 2023, vilket motsvarar cirka 20 miljoner resor om dagen. I nästa steg har Tyréns analyserat datan för att ta reda på var resorna ägt rum och hur långa de har varit.

- Uppskattningar av reslängder baseras ofta på enkätstudier eller registerdata, men den här analysen är unik då den bygger på faktisk anonymiserad mobildata från miljontals mobilrörelser via vårt verktyg Telia Crowd Insights. Med vår teknik och Tyrens expertis inom samhällsbyggnad kan vi skapa bättre förutsättningar för kommuner och städer att forma smartare resande för sina invånare, säger Christian Lewenhaupt Affärsutvecklare på Telia för Crowd Insights.

Om Telia Crowd Insights
Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata som är justerad för att representera hela Sveriges befolkning. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster.

Denna analys omfattar därför inte bara arbetspendling eller självskattat resande som i en resvaneundersökning, utan bygger på allt resande som faktiskt har skett. Metoden möjliggör också för kommuner eller regioner att följa upp förändring över tid.

All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

För mer information, kontakta
Jonas Hedlund, mobilitetsexpert Tyréns och ansvarig för studien
jonas.hedlund@tyrens.se
010-451 97 05

Ämnen

Kategorier


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien. 2023 rankades Tyréns som Sveriges 8:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden