Gå direkt till innehåll
Foto: Magnus Carlstrand
Foto: Magnus Carlstrand

Pressmeddelande -

Tyréns inreder förlossningsrum i Kongo utifrån forskningsrön

Vi vet att en säker och trygg vårdmiljö är avgörande för optimala hälsoresultat. Men hur påverkas mor och barn, anhöriga och vårdpersonal av miljö, material, färger och inredning? Det är något som ledande forskare vid Göteborgs Universitet undersökt i projektet Room4Birth och där en av studierna genomförts på Panzisjukhuset i Kongo. Baserat på resultaten skapar Tyréns på ideell basis ett inredningskoncept för bland annat framtida förlossningsrum.

För att kunna erbjuda ännu bättre vård byggs nu en ny byggnad för förlossningar och vård av nyfödda på Panzisjukhuset i Kongo. Arkitekterna Linda Tholence och Magnus Carlstrand, tillika sjuksköterska, tar fram ett konceptförslag som omfattar inredning, färg- och material för väntrum och fem förlossningsrum i det nya huset.

– Att föda barn är en central livshändelse och ett minne som följer kvinnan genom livet. Vår ambition är att skapa en trygg och säker miljö med integritet, som sätter kvinnan och barnen i centrum, säger Linda Tholence, avdelningschef arkitektur på Tyréns.

Room4Birth – Forskningsprojekt i Kongo

Room4Birth är ett brett samarbetsprojekt mellan forskare och aktörer knutna till flera olika institutioner, som leds av Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet. De flesta studierna och aktiviteterna genomförs i Sverige, men det finns även delprojekt i Demokratiska Republiken Kongo.

Professor Marie Berg, huvudansvarig forskare för projektet, förklarar:

– Det är vetenskapligt bevisat att vårdmiljön påverkar vård och behandlingsresultat hos patienter på sjukhus. Men vårdmiljöns påverkan under förlossning är fortfarande inte tillräckligt studerat. Och just detta är utgångspunkten för Room4Birth-projektet.

En studie på Panzisjukhuset har visat att bland förstföderskor med spontan förlossningsstart i fullgången tid som vårdats i ett speciellt utformat rum, med inredning som bidrar till ro och personlig integritet och därmed minskar kroppens stresshormoner, är andelen kejsarsnitt 17,4%. Detta jämfört med 28,1% hos de som vårdas i den ordinarie förlossningsalen där många födslar pågår samtidigt i avdelade förlossningsbås.

De positiva effekterna av det mer personanpassade rummet har legat till grund för utformningen av den nya förlossningsenheten. Istället för en enda stor förlossningssal, kommer det nu istället finnas fem mindre förlossningsrum med balkong.

Om Panzisjukhuset

I Kongo är både mödra- och spädbarnsdödligheten bland de högsta i världen. Panzisjukhuset erbjuder en bred mödra- och förlossningsvård. Hit kommer kvinnor långväga ifrån för att föda sina barn i en säker miljö med hjälp av kompetent sjukvårdspersonal. Här finns också en neonatalavdelning som kan rädda livet på sjuka och för tidigt födda barn. Kvinnorna får eftervård, utbildning inom familjeplanering och barnen får en vaccinationsplan innan familjen återvänder hem.

Sjukhuset hjälper också traumatiserade kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. I krigstider är systematiska våldtäkter en vanlig strategi för att demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper. Genom ett holistiskt helhetstänk kring vård erbjuds Panzimodellen, som omfattar fysisk återhämtning, psykosocialt och känslomässigt stöd, gemenskap, återanpassning och rättshjälp.

Sjukhuset har också specialiserat sig på gynekologiska rekonstruktioner efter sexuella övergrepp och grundades av bland andra läkaren och fredspristagaren Denis Mukwege. Mer än 70 000 patienter har hittills fått vård på sjukhuset efter sexuella övergrepp.Ämnen


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien. 2024 rankades Tyréns som Sveriges 7:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns

Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden