Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Antalet konkurser i Norden är tillbaka på prepandemiska nivåer – men osäkerhet råder i vissa branscher

Ny statistik från Enento Group och Experian visar på en fortsatt trend av minskat antal konkurser i Norden under första kvartalet av 2021. Enligt statistiken förutspås ingen ny våg av konkurser drabba de nordiska länderna. Det enda undantaget är Danmark där konkurserna ökat med 142% jämfört med samma period 2020.

Enento Group och Experian har analyserat och sammanfattat konkurserna under det första kvartalet 2021 i Danmark, Norge, Finland och Sverige. För att tydligt kunna se pandemins påföljder har data från det första kvartalet i år jämförts med data från samma period 2020, samt 2019. Med undantag för Danmark visar resultatet på en liknande trend för samtliga nordiska länder – antalet konkurser fortsätter att minska.

-Den nordiska ekonomin fortsätter att återhämta sig. Det är tydligt att krispolitiken lyckats med uppgiften att stabilisera ekonomiska och finansiella system. En ytterligare anledning till de positiva kurvorna är det faktum att de branscher där antal konkurser ökade som mest förra året står för en väldigt liten del av den totala ekonomin. I Sverige ser vi nu hur både aktie- och bostadsmarknaden slår nya rekord. Arbetslösheten som förra året ökade kraftigt har nu minskat något. Även i Finland, där tillväxten sjönk rejält under andra kvartalet av 2020, kan vi se att ekonomin börjat återhämta sig, säger Jukka Ruuska, VD på Enento Group – den nordiska koncernen där finska Asiakastieto och svenska UC ingår.

-I Danmark och Norge har en nedstängning av samhället haft stor inverkan på den ekonomiska tillväxten och arbetslösheten. Ekonomin sjönk med 3,3% i Danmark under 2020 och minskningen av den ekonomiska tillväxten uppgick till 0,8% i Norge. Arbetslösheten har ökat med 1% i båda länderna, och uppgick till 4,4% i Danmark respektive 5% i Norge. BNP-tillväxten har relativt sett haft en positivare utveckling i Norden än i många andra europeiska länder. Det höga antal konkurser vi nu kan se i statistiken från Danmark beror främst på förseningar i handläggningsprocesser.” säger Bo Rasmussen, Experian Nordiska CCO.

Livsmedelsindustrin håller sig stabil i Norden medan nischindustrin löper större risk

Den nordiska ekonomin fortsätter återhämta sig. Konkurserna inom byggbranschen har minskat med -5% i Finland, -27% i Norge och ökat med 3% i Sverige.

- Konkursnivåerna under första kvartalet 2021 tyder på att utvecklingen nu går i rätt riktning för de större industrierna i Sverige och Finland. Enligt den senaste undersökningen från Svenska Konjunkturinstitutet uppgav hälften av de tillfrågade företagarna att omsättningen är lägre än normalt. Även om detta innebär en högre risk för konkurs är det inget som hittills visat sig i statistiken. I stället tyder allt på att tillväxten kommer öka i takt med att restriktionerna minskar, även om vi fortfarande kommer kunna se en tillfällig ökning av konkurser i enskilda branscher såsom hotell- och restaurang och detaljhandel. Byggbranschen, som normalt sett är utsatt för konkurser, går bra i både Sverige och Finland. Detta inte minst tack vare de nytillkomna, mindre företag som nischar sig mot hemmarenoveringar, säger Jukka Ruuska, VD på Enento Group.

-I Norge har konkurserna sammanlagt sjunkit med 32% under första kvartalet 2021. Det låga antalet konkurser tror vi är starkt knutet till det statliga stimulanspaket som delats ut. Även i Danmark har vi börjat se tecken på återhämtning hos branscher som börjat öppna upp igen och som mottagit stödpaket av regeringen. I Danmark skiljer sig nivåerna på nödlidande lån (NPL) från övriga nordiska länder med en ökning på 31% inom ett år för små och medelstora företag. NPL-nivåerna ökade visserligen även i Norge under första hälften av 2020 men har sedan dess sjunkit och var tillbaka på den tidigare NPL-nivån i december 2020. I Sverige har kurvan varit relativt platt under denna period. Detta tyder på att små och medelstora företag i den danska finanssektorn kräver särskild uppmärksamhet och noggrann övervakning, säger Bo Rasmussen, nordisk CCO på Experian.

Statistiken visar även på att både hotell- och restaurang och transportbranschen klarat sig relativt bra i pandemins kölvatten. Antalet konkurser inom hotell- och restaurangbranschen ökade med 56% i Sverige år 2021 jämfört med 2019. Inom transportbranschen ökade konkurserna med 19% jämfört med 2019.

-Efter ett tufft år ser nu även hotell- och restaurangbranschen ljuset i tunneln, men många kämpar fortfarande för att överleva. I Finland, och framför allt i Lappland, har vi många företagare som arbetar inom turistnäringen. Eftersom de utländska turisterna varit helt frånvarande finns det en fortsatt stor risk för konkurs bland dessa företag. En annan bransch som också har det kämpigt är utbildningssektorn. På grund av den osäkerhet som präglade förra året har många företag valt att dra in budgetar för utbildning – något som påverkat flera företag inom utbildningsbranschen. Utöver detta har många företag även upplevt en utmaning i att anpassa sig till det digitala formatet för att möta nya krav från kunderna, säger Jukka Ruuska, VD på Enento Group.

-I Norge har hotell- och restaurangbranschen fått kämpa hårt, men till vår förvåning har konkurserna minskat med 49% under första kvartalet 2021. Vad gäller detaljhandeln, där konkurserna normalt sett är relativt många, har vi sett en minskning med 50%. Vissa av dessa företag har till och med gynnats av de nya konsumentmönster som pandemin fört med sig, där konsumenter idag lägger mer pengar på exempelvis sport- och friluftsutrustning än på resor och restaurangbesök. I Danmark ser vi att hotell- och restaurangbranschen är en av de branscher som påverkats mest, där NPL har ökat med 61% inom ett år, medan ökningen för exempelvis grossist- och handelsbranschen varit betydligt mer begränsad. I början av mars började det danska samhället öppna upp och nu är det tillåtet att vistas på allt från frisör- och skönhetssalonger till varuhus och uteserveringar, säger Bo Rasmussen, nordisk CCO på Experian.

För frågor till data per lokal marknad, vänligen kontakta:

  • Norge och Danmark:
    Rie Lindgren, nordisk marknadschef Experian, +45 60 43 41 44 och rie.lindgren@experian.com
  • Sverige:
    Karin Arrenfeldt, nordisk PR- och Kommunikationschef, +46 73 914 84 31 och karin.arrenfeldt@uc.se
  • Finland:
    Ville Kauppi, Conent Manager Finland, +358 (0)10 270 7504 och ville.kauppi@asiakastieto.fi  

Ämnen

Taggar


UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data och information till analyserade datamodeller och insikter som används i interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans, småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420 medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Presskontakt

Johanna Westin (parental leave)

Johanna Westin (parental leave)

Presskontakt Nordiskt PR-och kommunikationsansvarig Presskontakt
Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31