Gå direkt till innehåll
Varsel till följd av konkurser har ökat med närmre 40 procent

Pressmeddelande -

Varsel till följd av konkurser har ökat med närmre 40 procent

Antalet konkurser bland svenska företag har fortsatt att nå rekordnivåer under mars månad och antalet nystarter minskat. Enligt färska siffror från UC ökade även varslen till följd av konkurser med nästan 40 procent under det första kvartalet i år, i jämförelse med samma period i fjol.

Konkurserna ökade inom 7 av de 10 största branscherna som ingår i UCs statistik, och med sammanlagt 36 procent, i jämförelse med mars månad i fjol. Även antalet nystarter i Sverige minskade med 17 procent.

De branscher som drabbades hårdast och hade den högsta ökningen av konkurser från i fjol var transport (109 procent), serviceföretag där bland annat hår- och skönhetsvård och kroppsvård ingår (88 procent) och information- och kommunikation inklusive olika former av IT konsulttjänster (73 procent).

Konkurserna inom handeln minskade tvärtom med 11 procent inom detaljhandeln och 5 procent inom partihandeln.

Krisande byggsektor kan påverka arbetslösheten i stort

Samtidigt visar UCs statistik att varsel till följd av konkurser har ökat med närmre 40 procent.

- De långvarigt höga konkurstalen inom flera branscher, såsom byggindustrin och hotell- och restaurang, får tydliga konsekvenser på arbetslöshetsstatistiken då varsel inom dessa branscher ökar. Hittills spår de flesta bedömare en arbetslöshetsnivå på drygt 8 procent, vilket är ett tufft läge men inte katastrofalt i jämförelse med tidigare lågkonjunkturer. Den stora utmaningen kommer antagligen inte att vara att bromsa denna siffra framöver, konkurserna kommer troligtvis att minska till sommaren då många bedömer att marknaden vänder, men att få arbetslösheten att återgå till samma nivåer som innan lågkonjunkturen. Ränteeffekterna kommer att dröja och nystarterna pekar enligt vår statistik sedan 2023 nedåt. Det kommer att ta tid för både marknad och hushåll att återfå kapital och förtroende framöver för att bidra till tillväxt. Inom branscher såsom hotell- och restaurang kan vi hoppas på en snabbare återhämtning då många arbetstagare anställs på tillfälliga kontrakt vilket gör att man är mer flexibla att anpassa sig efter rådande marknadsläge, säger Gabriella Göransson, VD på UC AB.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den sista tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.


Ämnen


UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data och information till analyserade datamodeller och insikter som används i interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans, småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420 medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Kontakter

Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31

Om UC

UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och
konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data
och information till analyserade datamodeller och insikter som används i
interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster
hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så
som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser.
Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans,
småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det
nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420
medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

UC AB
Årstaängsvägen 21B
SE-117 88 Stockholm