Gå direkt till innehåll

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Tid 22 Maj 2006 15:00 – 15:00

Plats Umeå

Informationsenheten Kulturnämnden sammanträder på måndag den 22 maj. Denna gång är det ett Öppet sammanträde, media och allmänheten har tillträde, dock inte på punkt 7, kulturchefsrekrytering. Presskonferens äger rum direkt efter sammanträdet, klockan 15.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum. Dagordningen: 1. Tertialrapport 1:a tertialet 2006 2. Inriktning för lokaliserinag av dt nya Ålidhemsbiblioteket 3. Ansökan om resurser till Europas e-bibliotek 4. Personalärenden 5. Rapporter 6. Anmälningsärenden 7. Kulturchefsrekrytering För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Relaterat innehåll

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.