INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Tid 22 Maj 2006 15:00 – 15:00

Plats Umeå

Informationsenheten Kulturnämnden sammanträder på måndag den 22 maj. Denna gång är det ett Öppet sammanträde, media och allmänheten har tillträde, dock inte på punkt 7, kulturchefsrekrytering. Presskonferens äger rum direkt efter sammanträdet, klockan 15.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum. Dagordningen: 1. Tertialrapport 1:a tertialet 2006 2. Inriktning för lokaliserinag av dt nya Ålidhemsbiblioteket 3. Ansökan om resurser till Europas e-bibliotek 4. Personalärenden 5. Rapporter 6. Anmälningsärenden 7. Kulturchefsrekrytering För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33

Relaterat innehåll