INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Tid 3 Maj 2006 13:15 – 13:15

Plats kommunstyrelsens sammnträdesrum, Stadshuset

Idag, klockan 13.15, sammanträder styrgruppen för Kulturhuvudstadsåret. Direkt efter sammanträdet inbjuder styrgruppen till presskonferens i kommunstyrelsens sammnträdesrum, Stadshuset. Styrgruppen består av presidiet och gruppledarna i kommunstyrelsen samt presidiet i kulturnämnden. Bakgrund Europeiska kulturhuvudstaden är ett årligt evenemang. Det syftar till att belysa det gemensamma kulturarvet och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns inom EU. Varje år utser EU:s ministerråd en eller flera europeiska städer till europeisk kulturhuvudstad. För år 2006 har Patras i Grekland utsetts till kulturhuvudstad. Ministerrådet inrättade evenemanget 1985. Fram till 2019 finns en fastlagd turordning för inom vilket land kulturhuvudstaden ska ligga. EU:s nya medlemsländer är införda i turordningen från år 2009. I maj 2005 beslutade kommunfullmäktige att Umeå ska ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad 2014. För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33

Relaterat innehåll